Žáci i učitelé mu věnovali opravdu velkou přípravu, která se nakonec jaksepatří vyplatila. „Studenti se mohli podle jednotlivých ročníků zapojit do odborných, jazykových a manuálních aktivit. Odborné semináře a přednášky uvedli zástupci nejrůznějších stavebních firem. Žáci oboru Technické lyceum pak absolvovali exkurzi s odborným výkladem v okresním archivu a seminář zaměřený na urbanismus a územní plánování,“ přibližuje průběh dne zástupkyně ředitele školy Marcela Rumlová.

Kromě přednášek a seminářů se někteří studenti zaměřili také na tvorbu urbanistických modelů, například Havlíčkova Brodu , nechyběl ani turnaj mezi smíšenými družstvy obou tříd v odbíjené.

„V novém roce se nám do odborných projektů podařilo zařadit propagaci technických oborů, zejména stavebnictví. Tu mají na svědomí speciálně proškolení vyučující, mimo jiné, i z řad externistů. Veškerá příprava propagace technických oborů probíhala v rámci projektu Modernizace vzdělávacího obsahu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,“ dodává Rumlová.