„Neziskové organizace tak mohou navrhnout ze svých řad toho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii prospěšné činnosti bez nároků na odměnu. A zároveň mu touto nominací za jeho práci symbolicky poděkovat,“ informuje za Dobrovolnické centrum Fokusu Vysočina Marta Dopitová.

Zatím Fokus obdržel nominací devět. Jak od organizací, s nimiž spolupracuje už léta, tak od organizací nových, například Oblastní charity Havlíčkův Brod nebo od diakonie z Myslibořic. Cena bude udělována za dobrovolnickou činnost v roce 2009.

„Podmínkou udělení ceny je samozřejmě souhlas navrženého kandidáta se zveřejněním jeho jména a zdůvodnění, proč by měl cenu dostat. Jestliže kandidát s publicitou nesouhlasí a přeje si zůstat anonymní, obdrží cenu další vybraný dobrovolník,“ připomíná Dopitová. Například v dobrovolnickém centru Fokusu jsou zhruba asi tři desítky dobrovolníků pomáhajících například duševně nemocným nebo seniorům.

Výrazně ale převažují ženy. Muži se do řad dobrovolníků hlásí jen málo. „Já se věnuji hlavně seniorům, mezi dobrovolníky mě přivedl zájem pomáhat druhým a být užitečný. Již předtím jsem pracovala pro Český červený kříž,“ říká například Ilona Loužecká z Přibyslavi.

Garantem ceny Křesadlo je Národní dobrovolnické centrum Hestia Praha. „Cílem udělování takové ceny je nejen cena samotná, ale zviditelnění dobrovolnictví a neziskového sektoru, abychom v lidech vzbudili zájem o dobrovolnickou práci a respekt k těm, kteří ji vykonávají,“ zdůrazňují Jiří Tošner a Olga Sozanská z Hestie.

Na Havlíčkobrodsku se bude cena Křesadlo udělovat 16. února v Chotěboři. V letech 2003 až 2008 se ceny udělovaly ve více než deseti krajích a městech republiky. Cena Křesadlo je autorský originál, dílo Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát.