Přesně tak proběhl projekt Deníku s názvem Vysvědčení našim radním, který v minulých dnech proběhl v ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě a na gymnáziu ve Světlé nad Sázavou. V obou případech hodnotily práci „svých radních“ nejstarší studenti a žáci. V Brodě to tedy byli deváťáci a ve Světlé maturanti.

Všichni dostali k vyplnění vysvědčení, kde udělovali známky za kulturní a sportovní vyžití, životní prostředí, dopravní spojení a pomoc města škole. Studenti hodnotili stejně jako ve škole, tedy jednička – výborně a pětka – nedostatečně. Kromě známek se mohli hodnotící vyjádřit k tomu nejlepšímu i nejhoršímu ve městě pomocí třídní důtky a mimořádné pochvaly.

Oběma školám se nápad velmi líbil. „Určitě se studenti rádi vyjádří k tomu, co je trápí. Vnímají, co se ve Světlé děje, i když ne všichni jsou právě odsud,“ neskrýval nadšení ředitel Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy umělecko průmyslové Světlá nad Sázavou Jindřich Vodička.

„Je to výborný nápad. Děti budou určitě rády, myslím si, že k situaci ve městě budou mít co říci,“ uvedl ředitel ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě Miloš Fikar.

Podobné reakce se reportéři Deníku dočkali i od starostek obou měst. „To je vynikající návrh! Moc ráda uvidím, jak se studentům líbí práce světelské radnice,“ nechala se slyšet starostka města Světlá nad Sázavou Lenka Arnotová.

Byli nadšení

Podobný názor na celou akci měla i starostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová. „Budu velmi ráda, když poznám, jak se mladí lidé staví k činnosti naší radnice. Přivítám samozřejmě nejen chválu, ale i kritiku,“ podotkla Fischerová.

Po sečtení všech známek vyplynulo, že světelskou radnici ohodnotili maturanti známkou tři, tedy dobře. „Samozřejmě jsem ze svých školních let zvyklá na trochu jiné známky. Ale vím, že život je o něčem jiném, takže známku považuji za velmi slušnou,“ zareagovala na hodnocení starostka Světlé nad Sázavou Lenka Arnotová.

Radnice v Havlíčkově Brodě získala od deváťáků ze ZŠ Wolkerova dvojku. „To je krásná známka. Jsem za ni moc ráda,“ vyjádřila se starostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová.

Vysvědčení vzali vážně

Ticho, že by se dalo krájet. Studenti čtvrtého ročníku světelského gymnázia zaujatě přemýšlí nad známkami pro radní města Světlá nad Sázavou. Nejproblematičtější je pro ně zřejmě oblast kultury, dopravního spojení a životního prostředí.

„Nejhorší známka, kterou dávám, je čtyřka, a to za to, že zde podle mě chybí více koncertů a divadelních představení pro nás,“ vysvětluje Anna Chládová ze Světlé.

Jedničky a pochvaly dávají maturanti třeba zimnímu stadionu nebo bufetu U Havlů. Třídní důtku si naopak „odnese“ zvýšený výskyt neonacistů a nehezký vzhled města. Světelská radnice si nakonec vyslouží průměr tři.

Projektu se s nadšením chopili i deváťáci na ZŠ Wolkerova v Brodě. Vzduchem létají připomínky k horší dopravě, rozkopanému náměstí, možnostem kulturního vyžití pro mládež, nebo kácení stromů na náměstí, ale naopak i chvála za podchod a sportovní areály. Někteří recesisté také postrádají ve městě třeba metro.

„Dal jsem samé jedničky, protože nemám co vytknout. Podle mě pracuje radnice bezvadně,“ nechá se slyšet Martin Kadlec z Havlíčkova Brodu. Radnice v celkovém hodnocení dostává známku chvalitebnou, tedy dvojku.

A jaké známky v jakých oblastech studenti radním udělili? Najdete v tištěném vydání pátečního Havlíčkobrodského deníku.