V noci před výlovem někdo utrhl zámek z požeráku a rybník vypustil do řeky Sázavy.

Zhodnocení loňské sezóny, včetně plánů pro letošní rok. To bylo hlavním námětem výroční schůze Základní organizace Českého rybářského svazu v Přibyslavi.

„Do chovných rybníků jsme v jarním termínu vysadili 2600 kusů jednoleté a dvouleté násady kapra od okolních dodavatelů a z vlastního výtěru. Do Louže jsme vysadili 2000 kusů vlastního půdku kapra. Za nakoupené ryby bylo loni utraceno 93 tisíc korun,“ informoval hospodář přibyslavského rybářského spolku Miroslav Krča. Podle jeho slov byl rok 2009 pro rybáře sezónou průměrnou s mírným poklesem úlovků.

V průběhu produkční doby byly ryby přikrmovány správci jednotlivých rybníků a pečlivě hlídány rybářskou stráží.

Ale ani tak se nepodařilo zabránit ztrátám způsobených neznámými vandaly. „Celkem dramatický byl letošní výlov rybníka Louže. V noci před výlovem nám někdo utrhl zámek z požeráku a rybník vypustil do Sázavy. Ráno jsme již zjistili, že řeku máme osazenou,“ konstatoval hospodář.

Podzimní výlovy rybníků byly na Přibyslavsku zahájeny ve třetí dekádě září a pokračovaly až do začátku listopadu. Celkem bylo vyloveno 2 150 kusů kapra o hmotnosti 2 320 kilogramů.

Ryby pak byly kompletně vytříděny a do přibyslavskéhoevírů nasazeno celkem 1 360 kusů tříletých kaprů o hmotnosti 1 636 kilogramů a 300 kusů dvouletých kaprů o celkové hmotnosti 150 kilogramů.

Škodliví predátoři

„Pro letošní sezónu 2010 počítáme s odchovem ryb ve stejných počtech s využitím veškeré chovné vody. Půdek kapra od vlastního generačního stáda máme zakomorován v Koupališti, osazen je i Brigádník vlastní dvojkou. Do ostatních rybníků budeme ryby kupovat od ostatních chovatelů. Více ryb bude vysazeno v jarních měsících i do sportovních vod,“ doplnil hospodář Krča.

Jak zdůraznil neradostnou situaci zažívají rybáři na řece Sázavě. „V současné době se zde usídlilo hejno asi 70 kormoránů. Na jaře nebude ve vodě ani šupina,“ posteskl si hospodář.