„Chtěli jsme umožnit místním autorům se nějak realizovat, protože jako bývalý pedagog vím, jak je těžké, když se třeba některá škola rozhodne vydat vlastní almanach,“ řekl Petr Adam, vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě.

Jako bývalý pracovník Městského úřadu v Chotěboři projekt zakládal a je tedy jeho duchovním otcem.

Jednotná vazba

Jak si město Chotěboř vybíralo svoje autory? K tomu podle Petra Adama docházelo jaksi samospádem. „Když jsme se rozhodli vydat Pamětní knihy města Chotěboře, setkali jsme se při té příležitosti i s verši Jiřího Boháče, které věnoval regionu Podoubraví. Jsou zajímavé a vtipné, proto jsme se rozhodli, že budou po Pamětních knihách hned druhým svazkem který v Chotěbořské edici vydáme,“ upřesňuje Adam.

Financování publikací vydaných v Chotěbořské edici provádí podle Adama samo město Chotěboř. „Nezasahuje do něj kraj ani jiná instituce. Přáli jsme si, aby knihy měly jednotnou vazbu. To by se mohlo změnit v momentě, kdy by do projektu vstoupil někdo další, který by mohl požadovat aby na obalu knihy bylo jeho logo nebo firma. Peníze získané z prodeje publikací tak financují vydávání knih nových,“ vysvětluje Adam. Chotěbořská edice není podle jeho slov žádný uzavřený projekt několika autorů.

Ediční plán

„Pokud by město oslovil autor z Chotěbořska, který by mohl nabídnout zajímavou a čtivou tvorbu, našel by pochopení. Ovšem s tím, že i chotěbořská radnice má určitý dopředu připravený vydavatelský plán,“ upozorňuje Adam.

Ročně město vydává tak tři až čtyři publikace. Loni to byly například pohádky, letos to je román. „Z Chotěboře pocházím, knihy regionálních autorů mám doma a čtu je rád. Podle zájmu a ohlasů má Chotěbořská edice oblibu i mezi veřejností,“ dodává Jiří Imramovský, vedoucí odboru školství a památkové péče městského úřadu v Chotěboři, který po Petru Adamovi převzal péči o regionální autory.