Podle starosty Jana Štefáčka leží v současné době na Městském úřadě v Přibyslavi několik žádostí o povolení stavby sluneční elektrárny menších rozměrů. Jedna z největších byla nedávno vybudována v sousedním Ronově nad Sázavou.

Na vážkách je budoucnost sluneční elektrárny, která by měla stát na pozemku města. Tento pozemek si chce pronajmout podnikatel Albín Sybera.

„Stavba sluneční elektrárny v naší průmyslové zóně nevzešla od města. Pozemek jsme chtěli původně podnikateli odprodat na základě jeho vlastní žádosti. Nakonec se zastupitelé dohodli na pronájmu. Chystáme se uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě nájemní. Vše ale záleží na tom, zda se podnikateli podaří získat povolení, aby elektrárnu směl vůbec provozovat,“ říká starosta.

Podnikatel Sybera by platil městu nájem ve výši asi 1,7 milionu korun ročně po dobu třiceti let. V současné době jsou ale sluneční elektrárny „v nemilosti“ a odpovědní státní úředníci vydávají povolení jen omezeně.