Podle vyjádření radního kraje Vysočina, Petra Krčála, je důvodem nesplnění zákonných podmínek k poskytování tohoto druhu sociálních služeb. „K provozování takového zařízení je vyžadována vysoká míra erudice v oblasti sociální a speciální pedagogiky. Spektrum Vysočina má pouze jednoho zaměstnance, který tento požadavek splňuje. Navíc nemá oprávnění pracovat v oblasti sociálně právní ochrany dětí, což je vzhledem k povaze tohoto zařízení velmi důležité. Organizace se navíc vůbec nezúčastnila první výzvy na využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Nyní je tato výzva vyhlášena opětovně, tentokrát naposledy. Je možné toho využít a do výběrového řízení se přihlásit.

Vůči Spektru Vysočina kraj zaznamenal celou řadu negativních ohlasů od samosprávy měst a obcí. V poslední době jsme zaznamenali několik desítek stížností od občanů z obce a ze samotné Chotěboře. Týkají se neprofesionality, nekorektnosti a velmi špatného sociálního vztahu s okolím,“ uvedl Petr Krčál.

Rada kraje Vysočina projednala a schválila, na svém zasedání 2. března, nadlimitní veřejnou zakázku na výběr poskytovatelů sociálních služeb, která byla minulý týden zveřejněna na internetových stránkách.

Spektrum Vysočina nyní může podat svou nabídku a doufat, že s ní uspěje. „Jednou z podmínek výběrového řízení je, aby organizace, která se o veřejnou zakázku uchází, neměla dluhy.

V roce 2009 jsme obdrželi třetí splátku dotace se zpožděním a v současné době máme velké finanční potíže. Nemůžeme proto tuto podmínku splnit,“ řekl ředitel azylového domu, Ivan Korynt.

V současné době poskytuje Spektrum Vysočina v azylovém domě útočiště jednomu otci, třem matkám a celkem devíti dětem. Všichni se ocitli ve velmi složitých životních situacích. Většinou jde o oběti domácího násilí.

V platném zákoně o sociálních službách je uvedeno, že: „Sociální služby lze poskytovat pouze na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb a toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. Podmínkou je odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou sociální služby přímo poskytovat.“
Vzhledem k tomu, že občanské sdružení Spektrum Vysočina toto rozhodnutí o registraci vlastní, nepochybně splňuje i zákonem stanovené podmínky k tomu, aby mohlo sociální služby poskytovat.

„Od března roku 2003, kdy bylo občanské sdružení Spektrum Vysočina MV ČR zaregistrováno, nebyla na jeho chod nebo chování podána žádná oficiální stížnost. Totéž platí o provozu azylového domu. Zaznamenali jsme pouze drobné ústní stížnosti, týkající se klientů. Jednalo se například o nepořádek u popelnic nebo neuklizený sníh na chodníku. Vše jsme okamžitě s vedením azylového domu vyřešili,“ je uvedeno v písemném vyjádření starosty obce, ve které má Spektrum Vysočina své sídlo.

Nese datum 22. 2. 2010. Na misky vah lze proti údajným desítkám stížností položit například vyjádření Miroslavy Kubové z oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Čáslavi: „Azylový dům občanského sdružení Spektrum Vysočina několikrát velice pomohl našim klientkám.

Situace těchto žen totiž byla v našem regionu neřešitelná, jelikož vyžadovala jejich ubytování mimo dosah rodinných příslušníků, kteří je ohrožovali. Spolupráci s vedením azylového domu hodnotíme jako vynikající. Jana Koryntová nám často pomáhala hledat řešení v situacích, které pro nás nebyly obvyklé.“

Vedoucí stejného odboru městského úřadu v Rumburku, Denisa Svobodová, ve svém dopise z letošního 23. února mimo jiné napsala: „Spektrum Vysočina pracuje v oblasti, která se nedá finančně nikdy dostatečně ohodnotit.

Lidský přístup a empatie je devíza, která dělá toto zařízení jedinečným. Před šesti lety provozovatelé azylového domu ochotně pomohli vyřešit složitou životní situaci naší klientky. Ta hlavně díky jim získala šanci na nový život. Znovu našla sebevědomí, lidskou důstojnost a nový pohled na svět.

Dalším z mnoha případů je klientka, která kvůli domácímu násilí utekla z domova se svými pěti dětmi, bez prostředků a základního vybavení. Manželé Koryntovi pochopili, že pro svůj intelekt není schopná sama se do jejich zařízení dopravit, a proto pro ni i pro děti přijeli. Způsob vedení a přístup všech zaměstnanců azylového domu je příkladný. Naše spolupráce byla, je a pevně doufáme, že i nadále bude, velice dobrá.“

Zdena Bednářová, ředitelka Psychosociálního centra Acorus v Praze, nám o občanském sdružení Spektrum Vysočina napsala: „S tímto azylovým domem spolupracujeme již od samého jeho začátku. Několikrát jsme v něm ukryli naše klientky před agresory, kteří je ohrožovali. Vždy byly s ubytováním a péčí spokojené. Právě v tomto azylovém domě mnohé získaly i další pomoc a podporu, která znamenala nový začátek jejich života. V srpnu roku 2009 jsme azylový dům osobně navštívili, abychom se přesvědčili, do jakého prostředí klientky posíláme. Podmínky jsme shledali výbornými. Klientky mají k dispozici samostatné malé byty a dokonce i zahrádku, která vyhovuje i potřebám jejich dětí. Azylový dům vybavením, bezpečností a zajištěnou péčí zcela odpovídá potřebám obětí domácího násilí.

Ivan Korynt zaznamenal negativní reakce některých krajských úředníků i samotného hejtmana kraje Vysočina, týkající se zveřejnění současné problematické situace azylového domu ve vysílání České televize.

„Nejen že nemáme na výplaty, ale chybí nám také peníze i na základní provoz azylového domu. Nějaké finanční zajištění můžeme očekávat nejdříve v květnu. Situace je ale velmi kritická už nyní. Mohli bychom to vzdát a zbavit se tak obrovských starostí.

Chceme ale mít jistotu, že jsme pro naše klienty udělali skutečně všechno, co jsme mohli. Možná, že se náš postup může někomu jevit jako nelogický nebo dokonce až nefér, ale bohužel jednáme z pozice toho, kdo stojí na kraji propasti,“ vysvětlil Ivan Korynt.

(pe)