Z předběžného šetření ale vyplynulo, že nůž v žádném případě použit nebyl. Škola byla v minulých týdnech a měsících bombardována médii i odborníky v této oblasti. Podle ředitelky školy Zdenky Königsmarkové šlo o natolik výjimečný případ, že se s ním během své praxe ještě nesetkala.

„Za třicet let mého působení ve školství jsem se nesetkala s podobným případem. Že se kluci občas poperou, to se prostě stává, tomu ve škole nezabráníte. Problém byl v tom, že při této rvačce měl údajně jeden z účastníků v ruce nůž,“ vysvětlila ředitelka.

Nůž si vymyslel

Celá událost se seběhla velmi rychle dopoledne, na začátku velké přestávky. „Přiběhli do sborovny žáci, že se stal úraz. Hoch měl nevelké poranění na dlani, které ale hodně krvácelo, což ho zřejmě dost vyděsilo. Byl v šoku. To ho také podle mého názoru vedlo k tomu, že si myslel, že ten druhý měl v ruce nůž,“ vyprávěla ředitelka.

Chlapec šel na ošetření ke zdejší lékařce. I jí řekl, že byl pořezán nožem. Ta okamžitě zavolala policii, která ale již byla na cestě. „Pořezání mezi žáky nožem není legrace, a tak jsem volala policii. Když přijeli, začali se ptát svědků a celkem cíleně se ptali na to, zda někdo viděl v ruce údajného útočníka nůž. Z šetření vyplynulo, že žádný nůž v ruce nikdo neměl. Naopak údajný napadený měl v ruce školní fyzikální pomůcku – jádro indukční cívky, která má neobroušené hrany a tím se pořezal,“ nastínila celou situaci ředitelka.

Kolečka obřích rozměrů se však již dala do pohybu a ve škole teď čekají na inspekci. „Víte, podle mého názoru prostě byli oba kluci ve špatnou chvíli na špatném místě,“ domnívala se ředitelka.

Případ údajného napadení nožem však nebyl v ZŠ Buttulova jediný. V prosinci zde řešili šikanování spolužáků ze strany zdejší žačky. „Opět musím konstatovat, že za celou svoji pedagogickou praxi jsem se s podobným případem nesetkala. Šlo o dívku, do které byste něco takového ani neřekli“.

Kouření na záchodě

Kromě šikany, měla dívka na svědomí i další delikty. Patřilo mezi ně i kouření na toaletách a řada neomluvených hodin. Při jedné hodině dokonce napadla svoji spolužačku. Musela být přivolána policie. „Vše začalo někdy koncem října, protože počátkem listopadu jsem psala už první dopis na odbor péče o děti, další pak v prosinci. Potom došlo k útoku na spolužačku a začátkem ledna jsme se sešli s rodiči postižených žáků, abychom tuto záležitost nějak vyřešili,“ informovala ředitelka.

Škola totiž může dát žákovi maximálně trojku z chování. Proto předala celou věc do rukou orgánů činných v trestním řízení. „Dívka byla umístěna do diagnostického ústavu. U druhého případu zatím nevím, v jaké fázi vyšetřování je,“ uzavřela ředitelka.