Pomoci by měla v budoucnu dokonce miniaturní akademie třetího věku, zaměřená i na kurzy první pomoci a základy sebeobrany. „Neustále narůstají počty případů, a to i na Chotěbořsku, kdy jsou senioři okradeni. Doma, na ulici nebo se stávají zbytečnou obětí dopravních nehod,“ konstatoval ředitel chotěbořské městské policie Jiří Novotný.

Podle jeho názoru jsou senioři ve společnosti plnohodnotnou skupinou, ale také velmi ohroženou především různými formami kriminality. Proto je na čase se touto problematikou zabývat, a to i na lokální úrovni. Dětí se rodí stále méně, společnost rychle stárne. V Chotěboři se chce tomuto problému věnovat komise prevence kriminality při Městském úřadě v Chotěboři. „Začali jsme se například ve spolupráci s Besipem věnovat větší bezpečnosti seniorů v dopravním provozu. Při vhodných příležitostech rozdáváme seniorům reflexní nášivky a vysvětlujeme jim, jak je používat,“ upřesnil Novotný. Naposled rozdávali strážníci seniorům nášivky u příležitosti Dušiček v okolí chotěbořského hřbitova.

Pomoci snižovat riziko kriminality má i brožurka městské policie s kalendářem na rok 2010. Tak budou mít senioři denně před očima, na co si dávat pozor. Například nepouštět do bytu cizí osoby a nedůvěřovat různým podomním prodejcům.

„Na nebezpečí okradení a přepadení třeba i doma je seniory potřeba neustále upozorňovat. Proto vítáme každou možnost. Například příležitost zúčastnit se setkání klubu seniorů nebo zdravotně postižených, abychom jim zásady bezpečného chování znova zopakovali,“ zdůraznil Novotný.

Zároveň představil vizi další spolupráce s dříve narozenými, například ve formě jakési miniakademie třetího věku-jak žít bezpečně, zaměřené například na zásady poskytování první pomoci, pohybu v silničním provozu nebo základy sebeobrany. Svůj návrh by ředitel městských strážníků rád do budoucna představil komisi prevence kriminality.