Při pokládání kanalizačního potrubí se v zemi objevil dřevěný vodovod. Není úplně vyloučeno, že jde o zbytky prvního doloženého vodovodu z druhé poloviny čtrnáctého století. Jeho časové zařazení ale bude možné teprve po podrobné analýze, kterou odborníci provedou na odebraném vzorku.

Zároveň se ve výkopech, které leží několik centimetrů pod dlažbou z počátku dvacátého století, objevila i starší vrstva kamenného štětu, která sloužila ke zpevňování vozovky i jako povrch cesty.

Historický unikát?

„Pokud by šlo o prvně doloženou stavbu z roku 1362, na kterou dostal tehdejší rychtář povolení od Čeňka z Lipé, šlo by skutečně o unikát,“ upozornil místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek. Nález, který leží několik desítek centimetrů pod povrchem, ovšem musí prozkoumat odborníci. Ti určí jeho přesnou dataci.

„V případě odborné dendrologicko – chronologické analýzy bychom mohli být schopni určit přesně na rok stáří stromu, ze kterého je vodovod sestaven. Osobně si myslím, že by mohl být zhruba dvě stě let starý,“ upřesnil archeolog Petr Hejhal z Archaie Brno, který má historický dohled nad pracemi na Havlíčkově náměstí

Dřevěné trubky ovšem nejsou jedinou zajímavostí, která byla při pracích v zemi objevena. Vrstva štětu z kamení, která byla také odkryta, leží jen několik centimetrů pod současnou dlažbou. Je možné, že je takto pokryto celé náměstí, nebo jeho větší část. Podle názoru archeologa by mohla pocházet z devatenáctého století. Nalezené kameny mají poměrně značnou hodnotu.

„Chceme je separovat od odpadu, který se ze staveniště odklízí. Bylo by možné je využít při možných dalších projektech. Třeba v budoucnu při úpravě Smetanova náměstí,“ zamyslel se Honzárek.