„Zastupitelstvo s vytvořením páteřní komunikace souhlasí. Dlouhá léta usilujeme o to, aby silnice z Havlíčkovy Borové, ve směrech na Slavětín i Přibyslav, prošla rekonstrukcí, rozšířením a v některých úsecích také narovnáním. A projekt páteřní komunikace tuto šanci rozhodně nabízí,“ řekl Roman Brukner, starosta Havlíčkovy Borové.

„Jde totiž o poměrně frekventovanou komunikaci, která je ale ve velmi špatném technickém stavu. Lidé z Havlíčkovy Borové po ní jezdí za prací na Nové Ransko, do Ždírce nad Doubravou i Přibyslavi,“ poznamenal Brukner a naznačil, že od vzniku páteřní komunikace si zastupitelstvo slibuje i podstatné zlepšení zimní údržby.

Lidé z občanského sdružení Nechceme kamiony pod okny však s výstavbou páteřní komunikace rozhodně nesouhlasí. Jejich stanovisko prezentuje program sdružení, který zveřejnil jeho zmocněnec Luboš Václav Černý.

Rozhodnutí padne koncem dubna

„Občanské sdružení Nechceme kamiony pod okny bylo založeno s cílem zamezit zhoršení kvality života občanů Havlíčkovy Borové v souvislosti s uskutečněním záměru rekonstrukce silnice Polná – Slavětín. V uvedeném záměru není počítáno s vybudováním obchvatu Havlíčkovy Borové, přestože po narovnání oblouků a rozšíření by se silnice stala velmi výhodná pro provoz nákladní dopravy včetně kamionů. To by přineslo do středu obce ve větší míře otřesy v domech u silnice, hluk, zplodiny výfukových plynů a také zhoršení bezpečnosti chodců, hlavně školních dětí. Jako řešení vidíme důkladnou a proti navrhované rekonstrukci finančně podstatně méně náročnou opravu povrchu stávající křivolaké silnice lemované řadami stromů, které patří do naší krajiny.“

Krajský radní pro dopravu Libor Joukl včera Deníku řekl, že definitivní rozhodnutí padne koncem dubna. „V současné době intenzivně jednáme s vlastníky pozemků. V Havlíčkově Borové jsme se s nimi už sešli, a připouštím, že jsme se s některými nedohodli. Prostor pro jednání tu ale rozhodně je,“ dodal Joukl a odhadl, že výstavba páteřní komunikace mezi Polnou a Slavětínem by přišla na stovky milionů korun.

Kraj by je čerpal z příslušného operačního programu. „Čas ale hraje významnou roli. Pokud se s vlastníky pozemků do konce dubna nedohodneme, stavba se neuskuteční,“ upozornil Joukl.

Polemika se objevila i na stránkách Borovských listů. Havlíčkoborovská zastupitelka Hana Tonarová tam mimo jiné napsala: „Řada Borovských si nezvolila obec za místo odpočinku ve stáří, ale musí odtud dojíždět za prací. A další léta budeme dál jezdit po úzké, křivolaké a nebezpečné silnici. Argumentům proti kamionům rozumím, ale mám-li si vybrat mezi rozšířenou a bezpečnější silnicí a stávající komunikací plnou děr a vyboulenin, vyberu si tu první. Kamionů se ve vsi nikdy zcela nezbavíme, dál budou jezdit do podniků v okolí, nebo k našim místním podnikatelům. Jenže na druhou stranu dávají místním lidem práci. Mám malé dítě a jet s kočárkem směrem na Modlíkov, je o život. Děsím se, kdy mě tam potkají auta jedoucí současně oběma směry. “