„Akce se konala po čtyři roky na dolním toku Sázavy. Letos se rozšířila až po Havlíčkův Brod, jehož zastupitelé měli obrovský zájem na tom, se jí zúčastnit,“ vysvětluje manažerka projektu Martina Hupková z občanského sdružení Sázava 21. Akce Čistá Sázava se koná pod záštitou projektu Vysočina 21.

„Naše společnost se rozhodla přidat k obecně prospěšné společnosti Posázaví a MAS Lípa pro venkov, které zaštiťovaly již předešlé ročníky. V letošním, pátém, bude vyčištěno zhruba 150 km řeky. Cílem tohoto jarního úklidu Sázavy je vyčistit řeku a její břehy od odpadků a nečistot, se kterými si příroda sama neporadí. Jsou sbírány PET lahve, plastové obaly, folie, hadry, drobné spotřebiče, kusy nábytku a další odpad,“ vyjmenovává Hupková.

Na vodě i na břehu

Odpadky sbírají dobrovolníci na lodích i jdoucí pěšky podél řeky do připravených pytlů. „Myslíme si, že by se řeka neměla rozdělovat podle administrativních hranic, proto uvítáme jakoukoli pomoc. Navíc má akce i výchovný charakter. Třeba ve Světlé nad Sázavou totiž plánují zapojit i školy. Děti se tak naučí správně se chovat k přírodě,“ upozorňuje Hupková.

Zájem obcí v okolí řeky byl podle manažerky opravdu velký. „Obce většinou nemají takové prostředky, aby si čištění v takovém rozsahu organizovaly samy. Proto je dobře, že se lidé spojí a řeku vyčistí,“ propaguje myšlenku manažerka.

Pracovníci budou odpadky lovit pomocí lodí z řeky a na březích je sesbírají ručně. „Naším cílem do budoucna je zapojení dalších úseků a čištění řeky Sázavy v celé délce jejího toku. Vodní toky protkávají rozsáhlá území napříč administrativními hranicemi. Chceme dát najevo, že problematiku přírody a krajiny je potřeba řešit koordinovaně ve větším území, nikoliv jen jednotlivými oddělenými zásahy,“ říká Hupková.

Celá akce je založena na ochotě a úsilí všech, kdo se zúčastní. Zajištěny jsou pracovní pomůcky, trička s logem akce, občerstvení a pro vícedenní návštěvníky i nocleh.