Jak už jsme informovali, Spektrum Vysočiny neobdrželo na letošní rok dotaci kraje Vysočina ani Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (kraj Vysočina v souhrnné žádosti určené zmíněnému ministerstvu nepožadoval pro Spektrum Vysočiny ani korunu – pozn. red.). O aktuální situaci, která ve sdružení panuje, jsme hovořili s předsedkyní sdružení Janou Koryntovou.

Kraj Vysočina vyhlásil novou veřejnou soutěž na provoz azylových domů. Ve hře je téměř šest milionů korun. Přihlásili jste se?
Zatím jsme se nepřihlásili. Do 16. dubna máme ještě čas a zvažujeme, jestli to máme vůbec udělat. Podmínkou účasti je totiž bezdlužnost. A tuto podmínku nejsme schopni splnit. Dluhy máme. Ovšem nezavinili jsme si je sami. Do dluhů nás dostal kraj Vysočina. Radní Petr Krčál prohlásil, že kraj se bez služeb našeho azylového domu s utajenou adresou obejde.

Bezdlužnost je jediná podmínka?
Ne. Další podmínkou je vydání pověření k výkonu sociálně–právní ochrany dětí. O pověření jsme už požádali a 25. března nám přišel dopis z odboru sociálních věcí krajského úřadu, ve kterém nám sdělují, že řízení stále vedou a dále to, že prodlužují lhůtu k rozhodnutí o třicet dnů, protože se prý jedná o zvlášť složitý případ.

Ústy radního Petra Krčála kraj prezentoval, že se bez služeb vašeho azylového domu obejde. Co ale vaše klientky?
Je pravda, že jistou nabídku dostaly. Ovšem do zařízení, jejichž režim je od toho našeho dost odlišný. Mimochodem: v současné době evidujeme pět nových a poměrně urgentních žádostí o umístění žen, které se staly obětí domácího násilí.

Vím, že jste o současné situaci jednala nedávno v Praze. Můžete uvést, s kým jste jednala?
Mohu pouze potvrdit, že jsem v Praze byla.

A výsledek? Dostane se vám konkrétní pomoci?
Nebudu to komentovat. Z jednání, která jsem tam absolvovala, mám ale dobrý dojem.

Jaká je současná finanční situace Spektra Vysočiny?
Nezáviděníhodná. Myslím, že stačí uvést následující: mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění jsme naposled zaplatili v prosinci loňského roku. Zálohy na elektřinu, plyn, telefony, internet a samozřejmě nájemné jsme v únoru zaplatili také. Díky lidem, kteří nám finančně pomohli. Bohužel nemohu jejich jména zveřejnit. Chtějí totiž zůstat v anonymitě. Jsem ráda, že jim alespoň touto cestou mohu poděkovat.

Co tomu všemu říkají vaši zaměstnanci?
Myslím, že chápou situaci, do které jsme byli vmanévrováni. Jsou trpěliví a stále věří, že musí zvítězit zdravý rozum. Tato práce se opravdu nedá dělat jen pro peníze, jak se někteří domnívají. Hlavní je mít cit a porozumění.

Co říkáte otevřenému dopisu uživatelek azylového domu s utajenou adresou, který adresovaly radnímu Krčálovi?
Jsem na ně pyšná. Alespoň to dokazuje, že i ztracené sebevědomí se dá nalézt zpátky. Hlavně si cením jejich odvahy.

Situaci Spektra Vysočiny sledovaly i instituce, které s ním úzce spolupracují. Zaznamenali jste nějaký další ohlas?
Ano. Ozval se například jihlavský magistrát, Městský úřad v Pelhřimově nebo Městský úřad v Pacově a další. Máme k dispozici i reakci starosty obce, ve které je náš azylový dům s utajenou adresou umístěn. Rozporuje, že by někdy zaznamenal, a to v souvislosti s činností našeho sdružení, jakékoliv negativní ohlasy. Na rozdíl od radního Krčála.

Mimochodem: vyzvali jste Petra Krčála, aby negativní ohlasy, které údajně obdržel, zveřejnil? Nebo, aby vám je ukázal?
Samozřejmě. A můžete hádat, jak to dopadlo.

Hádám.
Odmítl nám je vydat. Ale třeba je ukáže vám. Pokud jde podle slov pana radního o desítky oprávněných stížností, domnívám se, že je měl pan radní předat někomu kompetentnímu a ten je měl s námi řešit. A to okamžitě, a ne je používat jako argument až s odstupem času.

V diskuzi na webu Havlíčkobrodského deníku se objevil názor, že jste se za dobu existence Spektra Vysočiny, odpusťte mi ten výraz, pěkně napakovala…
Tak to je opravdu vidět na každém kroku (smích). Klidně si vyfoťte můj dům. A postavím vám před něj ještě naše patnáct let staré auto. Ať je dojem dokonalý. Neznám nikoho, kdo dělá podobnou práci, že by na ní zbohatnul.

Věříte, že se Spektrum Vysočiny z nastalé situace dostane?
Nic jiného mi nezbývá. Ale rozhodně nechci předbíhat. Naděje umírá až jako poslední.

Přemýšlela jste o tom, proč k tomu všemu vlastně došlo?
Mohlo třeba dojít k tomu, že někdo radě kraje podal o našich aktivitách, nebo o našem sdružení, nepřesné, anebo zkreslené informace. Začátkem listopadu 2009 už například sociální odbor kraje věděl, že se nemůžeme přihlásit do veřejné zakázky financované z fondu Evropské unie. Tam totiž byla také bezdlužnost jednou z podmínek. A vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu kraje Vysočina už tehdy dobře věděl, po telefonických rozhovorech se mnou, že nemůžeme splnit podmínku bezdlužnosti z důvodu zpoždění poslední splátky dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Osobně jsem vedoucímu odboru volala, jestli by se situace našeho zařízení nedala řešit půjčkou od krajského úřadu s tím, že by si tuto půjčku kraj automaticky strhnul ze třetí splátky od ministerstva práce a sociálních věcí, která nám přišla na účet začátkem prosince. Takový postup byl ale rezolutně zamítnut.

Teď tedy spoléháte na rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí. Myslím tím, že čekáte na to, jak ministerstvo rozhodne v nadcházejícím dotačním řízení. Co když neuspějete?
Určitě budeme jeho rozhodnutí respektovat a zároveň budeme mít pocit, že jsme pro věc něco udělali. To ale neznamená, že by občanské sdružení Spektrum Vysočiny skončilo. Domácí násilí dle našich stanov není jedinou prioritou.

Zřejmě narážíte na problematiku HIV-AIDS, které se už dlouhá léta také věnujete.
Ano. Spektrum Vysočiny je členem fóra nevládních organizací ČR zabývajících se problematikou HIV-AIDS. Ale to už je zase jiný příběh.