„Územní plán jsme odsouhlasili, objevily se pouze čtyři připomínky, dvěma bylo vyhověno,“ upřesnil místostarosta Michael Omes. Jak doplnil, plánovaný obchvat byl ponechán v územním plánu města v původní podobě.

„Trasu jsme ponechali tak, jak je. Kdybychom ji neakceptovali a vedli kolem trasy další jednání, vzhledem k tomu, že je součástí nadřazeného územního plánu kraje Vysočina, schválení našeho územního plánu by se zdržovalo,“ vysvětlil místostarosta Omes.

V územním plánu Přibyslavi je pro stavbu obchvatu vyčleněn padesátimetrový koridor na silnici z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou.

Schválena byla takzvaná jižní varianta obchvatu. Ten se sice západní části města vyhne, ale na východě bude ústit na stávající silnici ještě ve městě, a to hned za přibyslavským zámkem. V lokalitě U Barevny by měl dokonce vést přímo mezi domy.

Podle místostarosty se radnice na další okolnosti kolem obchvatu informovala. „Dozvěděli jsme se, že schválení územního plánu automaticky neznamená, že obchvat v Přibyslavi bude. Můžeme kdykoliv říci, že obchvat nechceme, protože průjezdnost po přibyslavské komunikaci není tak vysoká jako jinde,“ konstatoval Omes.

Přibyslavská radnice se ke stavbě obchvatu staví zatím opatrně. Podle starosty Jana Štefáčka se stavbou omezí provoz v dané přibyslavské lokalitě, v budoucnu se zde výrazně omezí i možnosti bytové výstavby. Z toho majitelé stávajících nemovitostí radost nemají.

Obávají se znečištění životního prostředí, hluku, zápachu projíždějících automobilů. A nejen to. Téměř přímo nad zahradami kolem Barevny by měla vést trasa obchvatu po mostních pilířích, nad železnicí i nad řekou Sázavou.

To v některých obyvatelích lokality vyvolává další nelibost a obavy. Přitom zatím nikdo přesně neví, kdy se obchvat Přibyslavi bude stavět a jestli ke stavbě vůbec dojde. „Může to být za třicet let, nebo i co nejdřív, záleží na tom, jak se rozhodne vláda,“ uvedl starosta Štefáček.

Stavba by se měla uspíšit v případě rozhodnutí, že nová trasa bude záložní komunikací pro dálnici D1.

Tam dochází k častým haváriím a dálnice je tak neprůjezdná i několik hodin.

Jenže územní plán se stavbou musí počítat už nyní, aby se v budoucnu zabránilo případným dohadům nad odkupy nemovitostí nebo jejich demolicí.
Obyvatelé těchto nemovitostí jsou tak prakticky uvrženi do trvalé nejistoty s omezenou možností se svými majetky nakládat.

Silnice z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi patří na Vysočině zatím k těm poměrně nejklidnějším. Podle průzkumů jí denně projedou tak čtyři tisícovky aut. Přeložka hlavní silnice by podle současných plánů měla začínat ještě před obcí Keřkov.

Obloukem by se stočila k jihu, k řece Sázavě a železniční trati. Podél ní by vedla až ke zmíněné lokalitě U Barevny, kde by na pilotech pokračovala dál, až by vyústila na stávající silnici do Žďáru u přibyslavské benzinové pumpy. Podle místostarosty Omese by ale stavba obchvatu mohla přinést i určité pozitivum.
Odklonila by se tak trasa těžkých kamionů, které projíždějí přímo městem, obtěžují hlukem, a pro řidiče osobních vozidel představují vážné nebezpečí.