Favority mezi plodinami jsou obiloviny, kukuřice, pícniny a díky státní podpoře biopaliv i řepka. Velký propad je znatelný například u produkce tradiční plodiny z Vysočiny - brambor.

V celorepublikovém měřítku nejvíce, šedesát procent orné půdy zabírají obiloviny. Po nich následuje řepka, která zaznamenala v poslední době velký boom a zřejmě se letos vyšplhá na patnáct procent. Pomyslné třetí místo zaujímají pícniny. Pouhou jednu desetinu nad hranici jednoho procenta se dostaly brambory.

„Na Vysočině bude jejich produkce o něco vyšší, než v jiných krajích. Odhaduji, že zde zabírají asi čtyři procenta půdy,“ řekl prezident Agrární komory Jan Veleba.

Práce se zpozdily

„Prozatím jsme museli práce přerušit, protože je na polích velké mokro. Lehké zpoždění máme, ale nejde o nic výrazného. V příštích dnech bychom rádi doseli jarní ječmen, kterého máme v zemi zatím asi polovinu. Tomu jsme vymezili sto hektarů, na stejné výměře budeme letos pěstovat i brambory a takřka tři stovky hektarů nám zabere kukuřice. Tu využíváme dvěma způsoby. Zhruba její čtyři pětiny využíváme v naší bioplynové stanici, zbytek máme na krmení,“ informoval ředitel Zemědělské akciové společnosti v Lípě Václav Grubauer.

Malé zpoždění kvůli počasí zaznamenali i v Zemědělském a obchodním družstvu v Habrech. „Jarní ječmen plánujeme zaset na necelých tři sta hektarů. Do konce měsíce by mělo být dalších šedesát hektarů osázeno brambory a další velká plocha, zhruba dvě stovky hektarů, oseta kukuřicí, kterou používáme na krmení,“ uvedl ředitel společnosti Vlastimil Vondra.

Zisková plodina

Právě zemědělské družstvo v Habrech také patří mezi pěstitele řepky. Ta se v poslední době díky přimíchávání řepkového oleje do nafty stala poměrně žádanou plodinou. Navíc limity pro její obsah v palivu ještě znatelně porostou.

Řepka je prakticky jediná plodina, u které je slušná vidina zisku. V letošním roce po sklizni by obsah řepky v naftě měl vzrůst až na 6,1 procenta,“ upřesnil Veleba.

„Máme ji asi na třech stovkách hektarů. V současné době je to prakticky jediná komodita, na které se dá vydělat. Proto je ji všude vidět tolik,“ zakončil Vondra.

Cestou, jak částečně eliminovat nebezpečí velkých propadů je rovnoměrnější dělení půdy mezi více plodin. „K tomu vede ekonomika. Pokud je propad výraznější u jedné plodiny dá se ztráta alespoň částečně vyrovnat u dalších,“ uvedl soukromý zemědělec Martin Jonáš z Hluboké u Krucemburku.