„Akci jsme rozvrhli do dvou dnů, jelikož naše prostorové možnosti jsou poněkud omezené,“ vysvětlila za organizátory akce, vedení Fokusu Vysočina střediska Chotěboř Eva Teclová.

Možnost navštívit prostory Fokusu využili především zástupci města Chotěboř, které Fokus v jeho aktivitách finančně podporuje, sponzoři a návštěvníci z okolí.

První den si mohli návštěvníci prohlédnout nejen celé zařízení, včetně výstavy rukodělných výrobků, ale také shlédnout kulturní program, který si připravili klienti denního stacionáře.

Eva Teclová v takových akcích, jako Dny otevřených dveří vidí vítanou možnost, jak co nejvíc sblížit dva odlišné světy. Těch zdravých a těch duševně nemocných či tělesně a mentálně postižených. Díky takovým setkáním se pak zdraví možná postupně začnou dívat na svět duševně nemocných a mentálně handicapovaných jinak, bez zbytečných předsudků a obav.

Fokus Vysočina středisko Chotěboř provozuje denní stacionář, pracuje zde komunitní tým, Fokus nabízí klientům i služby osobního asistenta a provozuje dvě chráněné dílny, šicí a rukodělnou.

Denní stacionář Fokusu navštěvují klienti kolem dvaceti let, tak i za hranicí středního věku. „Chodím do stacionáře asi rok, mám tady kamarády, líbí se mi, že společně zpíváme a sportujeme,“ svěřila se s nadšením Vendula, která patří k těm odrostlejším klientům. Její viditelně mladší kamarád Martin navštěvuje denní stacionář už deset let. Jak prozradil, nejraději maluje.

Dobrý nápad: prádelna

Ve dvou chráněných dílnách, které v Chotěboři Fokus provozuje, pracuje v současné době asi 14 duševně nemocných klientů, z toho osm v prádelně.
„Otevřít prádelnu, coby chráněnou dílnu považujeme za dobrý nápad. Práce je zde poměrně jednoduchá, zvládnou ji duševně nemocní i někteří mentálně postižení. Prádelna vešla brzy ve známost, našla si stálé zákazníky. Na Chotěbořsku totiž žádná prádelna nebyla. Samozřejmě nemůže svou kapacitou konkurovat prádelnám ve velkých městech, ale svoje zákazníky si snažíme udržet kvalitou. Pereme pro školy, mateřské školky, místní restaurace, jsme schopni zajistit zákazníkům dovoz vypraného prádla takříkajíc až do domu,“ vysvětlila Teclová.

Poněkud jinak je to s šicí dílnou. Pracuje tady asi šest klientů, ale práce je náročnější, vyžaduje zručnost a soustředění. Podle Teclové se Fokus snaží v poslední době hlavně získat a udržet si pro šicí dílnu stálou klientelu. „Nejde nám o velké zakázky, to bychom kapacitně nezvládli, ale o zakázky stálé.

Zatím provádíme opravy oděvů, šijeme záclony, závěsy, spravujeme ložní prádlo. I tady se snažíme v první řadě o kvalitu, aby se k nám zákazníci vraceli,“ zdůraznila Teclová.