To třeťáci to zřejmě budou mít příští rok mnohem komplikovanější. Kolem modelu státních maturit, který je má potkat, koluje totiž velká spousta neznámých. Proto mají i studenti havlíčkobrodských středních škol možnost projít na podzim maturitní generálkou.

Účast školy je nepovinná, když se však ředitelé ke generálce přihlásí, je pro studenty závazná. „Musím se přiznat, že jsem tuto akci měl za povinnou. Až teď jsem zjistil, že tomu tak není a je nutné se k ní přihlásit, což uděláme,“ vyjádřil se ředitel havlíčkobrodského gymnázia Milan Novák.

On sám však není zdaleka přesvědčen o tom, že státní maturitní zkouška v příštím roce skutečně proběhne. „V zákoně je sice tento termín stanoven, ale model státních maturit se neustále zpochybňuje. Navíc se proti němu zvedla i obrovská vlna nevole a dvakrát byl již odložen. Nikdo si proto nemůže být jistý, jak to bude příští rok,“ vysvětlil ředitel. Zároveň však jedním dechem dodává, že se ke generálce Gymnázium Havlíčkův Brod přidá.

„Pokud v době, kdy se musíme přihlásit, tedy od 17. května do 15. června, budeme mít informace, že v příštím roce maturita proběhne, určitě přihlášku podáme. Je to podle mého názoru nevyhnutelné pro učitele i studenty, aby si vyzkoušeli, jak to vše bude fungovat,“ uzavřel Novák.

Stejný názor má i ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Havlíčkově Brodě Naděžda Vrbatová. „Určitě uvažujeme o tom, že je pro nás velmi podstatné si tuto část státní maturity vyzkoušet. V současné době se školí kantoři a je důležité, aby si vše vyzkoušeli jak oni, tak i studenti,“ uvedla Vrbatová.

Maturita bude mít dvě části. Školní, která je plně v režii příslušné školy, a společnou. Právě na tu by se měli mít možnost připravit studenti i pedagogové.

Zbavit se strachu

Jedním z hlavních účelů generálky je totiž, aby se učitelé i maturanti zbavili strachu a trémy z něčeho naprosto nového. A to tím způsobem, že si to vyzkouší nanečisto.

„Podle mého názoru z velké části o odzkoušení logistiky, ale důležité je i to, že se studenti přestanou bát a získají větší nadhled. V květnu 2011 tak nebudou poprvé v životě sedět nad státní maturitou. Už ji budou mít vyzkoušenou. Proto se určitě připojíme,“ podotkl ředitel Gymnázia Chotěboř Vladislav Smejkal.

„S podobou státní maturity, jaká má přijít v příštím roce, nesouhlasím. Je to sice náběhová fáze, ale přijatelnější je pro mě až model pro rok 2012. Přesto určitě do říjnové generálky půjdou žáci denního studia. Vidím však problém v tom, že studenti teprve nastoupí do čtvrtých ročníků, a nebudou proto znát všechnu látku, kterou by si mohli u maturity vytáhnout,“ upozornil na možné komplikace ředitel Gymnázia, střední odborné školy a vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou František Trpišovský.

Zákonodárci mají jasno

Pokud se ve zkušebním kole objeví závažné nedostatky v testech, způsobu hodnocení či organizaci, musí se projekt odložit. Není možné ze studentů či pedagogů udělat pokusné králíky,“ vyjádřila se k projektu státních maturit Miroslava Němcová z ODS.

„Se státními maturitami jednoznačně souhlasím. V současné době bohužel nejsou dostatečně připraveny a spuštěny by měly být opravdu až po kvalitní přípravě středních škol, pedagogů a studentů,“ uvedl pro změnu poslanec Karel Černý z ČSSD.

Maturitní generálka se uskuteční v době od 11. do 14. října 2010. Výsledky se zasílají k hodnocení. Školy, studenti je obdrží 3. listopadu.

Státní maturita:
Generální zkouška ke státní maturitě proběhne letos od 11. do 14. října. Školy se jí účastnit nemusí. Pokud se k ní však přihlásí, je účast studentů maturitních ročníků povinná. Naostro proběhne státní maturita v květnu 2011. Skládá se ze dvou částí: školní a společné. První je zcela v režii školy a neměla by se zásadně lišit od modelu, na který jsou zařízení zvyklá. Druhá společná se skládá ze dvou povinných a maximálně tří nepovinných předmětů. Vysvědčení dostanou studenti dvě. Kromě standardního obdrží i Protokol o výsledcích zkoušek maturitní zkoušky, kde bude uvedena informace, zda student v každé zkoušce uspěl či neuspěl a procentuální úspěšnost.
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR