Bude se totiž jednat o investicích, a zda se přibyslavská radnice rozhodne vzít si nakonec úvěr. Podle starosty Jana Štefáčka potřebuje město finanční zdroje, asi ve výši 45 milionů korun, aby mohlo uskutečnit některé náročné stavební akce, do kterých se hodlá v dohledné době pustit. Plánuje se například náročná rekonstrukce přibyslavské základní školy.

„Některé části budovy jsou staré několik desítek let a modernímu způsobu výuky nevyhovují. Bohužel na rekonstrukci školy nemůžeme získat žádnou dotaci,“ vysvětlil starosta Přibyslavi Jan Štefáček.

Proto bude třeba práce na rekonstrukci školního zařízení rozvrhnout do několika etap a financovat je z prostředků města. Další investicí je v letošním roce rekonstrukce Žižkovy ulice.

Tu provádí kraj Vysočina, ale ze strany města Přibyslav je zde počítáno s finanční spoluúčastí, a to ve výši asi deset milionů korun.

V letošním roce se přibyslavské radnici podařilo získat finanční dotace na stavbu cyklostezky na místě bývalé železniční trati. V letošním roce by už město chtělo se stavbou první etapy cyklostezky začít, ovšem jedná se o investici ve výši 14 milionů korun. Město bude potřebovat peníze na výkup pozemků.

V neposlední řadě je to plánovaná investice do stavby vodovodu v místní části Dvorek. Místní zdroje nestačí a jsou nekvalitní. Nakonec na radnici leží žádost sboru dobrovolných hasičů z Dobré u Přibyslavi na stavbu klubovny. O záležitostech kolem rozpočtu by zastupitelé měli jednat koncem měsíce.