Proto se již pátým rokem tento měsíc uskuteční akce Čistá Sázava. Dobrovolníci z řad občanů i žáků škol či členů nejrůznějších sdružení se sejdou od 16. do 18. dubna, aby z lodí i souše řeku Sázavu a její břehy očistili od odpadků.

Letos se připojilo i občanské sdružení Sázava 21. „Akce se konala po čtyři roky na dolním toku Sázavy. Letos se rozšířila až po Havlíčkův Brod. Zastupitelé měli zájem se jí zúčastnit,“ vysvětluje manažerka projektu Martina Hupková z občanského sdružení Sázava 21. Akce Čistá Sázava se koná pod záštitou projektu Vysočina 21. O čistou řeku mají zájem města na jejím toku.

Dobrovolníci na lodích

„Určitě se k akci připojíme. Výzvu jsme zveřejnili na webových stránkách, budeme kontaktovat i dobrovolné hasiče nebo nezaměstnané,“ prozrazuje plány Ledče nad Sázavou její starosta Stanislav Vrba. Podle něj se určitě do okolí řeky vydají i žáci zdejší základní školy se svými učiteli.

Pozadu nezůstane ani Světlá nad Sázavou. „ Zapojí se široká škála našich občanů. Čištění probíhá formou sběru odpadků a nečistot dobrovolníky na lodích a těch, kteří půjdou podél břehu pěšky. Zatím přislíbily účast základní školy. Světlá nad Sázavou se zavázala uklidit břeh Sázavy od nádraží až po Mrzkovice,“ vysvětluje starostka Lenka Arnotová. O možnost připojit se k projektu stojí také město Havlíčkův Brod.

„V rámci projektu Čistá Sázava jsme byli manažerkou občanského sdružení Sázava 21 Martinou Hupkovou osloveni, zda se k němu přidáme,“ vysvětluje místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek. Podle něj je velmi důležité udržovat jak samotnou řeku, tak břehy kolem ní v čistotě.

„Je určitě správné rozvíjet iniciativu občanů týkající se čistoty řeky. Bydlíme kolem ní, je pro nás důležitá, a proto je třeba přiložit ruku k dílu a podílet se na její údržbě,“ rozvíjí své myšlenky místostarosta.

Když se o akci dozvěděl, bylo na městském úřadě svoláno sezení, jehož se zúčastnili nejen zastupitelé města, ale také představitelé nejrůznějších organizací. Nechyběli zástupci Českého rybářského svazu, dobrovolných hasičů, junáků i místních škol.

„Ohlas byl velký. Všichni se chtějí na akci podílet. Považuji za velký úspěch, že hned v prvním ročníku bude účast tak hojná. Doufáme, že v příštích letech ještě poroste,“ dodává Honzárek. Podle manažerky projektu Sázava 21 Martiny Hupkové bude v letošním roce vyčištěno zhruba 150km řeky.