V ulici Lesnická, Příkopy a Ronovská dokončuje firma Skanska DS a. s. zádlažby a terénní úpravy. V ulici Gen. Luži byla nad rámec projektové dokumentace vybudována horská vpusť a dokončují se úpravy příkopu po celé délce komunikace, který je do této vpusti zaústěn a bude sloužit především jako sběrač vody z přilehlé komunikace.

Zbývá dokončit úpravy povrchu mezi řadovými garážemi. Všechny práce musí firma dokončit do 30. dubna 2010. „V ulici pracuje firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod. Rozběhla se také i druhá etapa rekonstrukce komunikací v tzv. „čtvrti básníků“. Jedná se o místní komunikace Jiráskova a Nezvalova. V obou ulicích se bude částečně rekonstruovat kanalizační a vodovodní řad a následně bude provedena rekonstrukce komunikací, chodníků a parkovacích stání. Zhotovitelem celé stavby je firma Chládek a Tintěra,“ informoval na tiskové konferenci novináře starosta Jan Štefáček.

Další komunikací, kde byly zahájeny stavební práce, je silnice II/350, která bude rekonstruována na náměstí od ulice Tyršova, v ulici Žižkova a dále v ulici Rašínova až k železničnímu mostu.

Investorem rekonstrukce vlastní komunikace je kraj Vysočina. Rekonstrukci chodníků a parkovacích míst, včetně veřejného osvětlení, bude financovat město Přibyslav a investorem rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu jsou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s. (VAK). Tady se podle starosty bude město podílet finanční částkou v řádu milionů korun.

Po 15. dubnu bude firma UNIMONT J.C.K. s. r. o. Ledeč nad Sázavou, která je zhotovitelem stavby pro VAK, pokračovat s budováním a opravami kanalizačního a vodovodního řadu na dalším úseku silnice II/350.

V úseku od silnice Prokopova k ulici U Barevny a následně po této ulici až k bývalé barevně bude po levé straně vozovky vybudován nový kanalizační řad, aby se mohli napojit nově vybudovanými kanalizačními přípojkami všichni vlastníci nemovitostí, kteří doposud na kanalizační řad napojeni nejsou. Jde celkem o devatenáct domů.Práce by měly skončit v létě letošního roku.

Další rozestavěnou akcí je rekonstrukce prostor, kde by měla být Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina. Předpokládaný termín dokončení je polovina května letošního roku, prostory by pro zaměstnance a pacienty měly sloužit počátkem léta.