Prozatím neověřené informace hovoří o tom, že mor byl doposud nalezen u pěti včelařů na Chotěbořsku a zlikvidováno bude asi čtyřicet pět včelstev.

Nákaza se objevila zhruba v půlce ledna v Nové vsi u Chotěboře. Podle všeho hrozí reálné nebezpečí, že by se mohla šířit i nadále, proto bylo přijato několik opatření. Jedním z nich je vymezení ochranného pásma. To zahrnuje katastrální území hned několika obcí nebo jejich místních částí v okolí Chotěboře.

„Ochranné pásmo by mělo být vytyčeno v okruhu pěti kilometrů od ohniska nákazy,“ uvedl jednatel základní organizace České svazu včelařů v Chotěboři Jaromír Sobotka. Zřízení ochranného pásma je ale pouze jedním z několika kroků, které by měly zabránit dalšímu šíření nákazy. Ve vymezeném území je totiž nutno se řídit dalšími předpisy.

Ochranná opatření

Ty zakazují přemisťování včelstev a matek z ochranného pásma, chovatelé musejí neprodleně prohlédnout chov, musejí zajistit vzorky z každého včelstva k odběru a v případě pozitivního výsledku vyšetření musejí zajistit další prohlídku spolu s rozebráním díla kompetentní osobou. S nařízením je spojen i odchyt a likvidace neznámých včelstev, udržování prázdných úlů, jejich dezinfekce a také zákaz léčení moru.

„Nákaza se dál šíří infikovanou potravou, zalétavými včelami a roji, infikovanými plásty, úly a příslušenstvím. Nemoc mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci. Choroba se projeví až u zavíčkovaného plodu. Napadené larvy se pak přeměňují v lepkavou, hlenovitou hmotu,“ stojí mimo jiné v Nařízení Krajské veterinární správy v Jihlavě, která příslušná opatření vydala.

Med škodlivý není

„Jde o bakteriální nemoc. Spory moru mohou přežívat několik desítek let, lze je bezpečně zlikvidovat pouze spálením. Včelstva se pálí i s úly a díky razantnímu postupu je výskyt v Česku oproti jiným zemím nízký – v řádech promile, v zahraničí jde dokonce o tři až pět procent,“ upřesnil nákazový referent okresní organizace Českého svazu včelařů Radoslav Tonar.

Ten ale jedním dechem dodal, že akutní nebezpečí pro odběratele a konzumenty medu nehrozí. „Med od případně nakažených včelstev nemá na zdraví člověka žádný vliv. V zahraničí se mor někdy léčí antibiotiky, ale ta mohou přecházet do medu, což může být pro lidský organismus škodlivé. Tyto medy se k nám ovšem dost často dováží, proto je dobré, kdo chce mít kvalitní med, kupovat přímo od včelaře a nespoléhat se jenom na obchodní řetězce,“ informoval Tonar.

Chovatelé v oblasti, kde se infekce objevila, doufají, že se škody nebudou nadále zvětšovat a přijatá opatření napomohou k zastavení moru. „Opatřením věříme, jsou vypracována z odborného hlediska, tak snad dostatečně zaberou. Nato nemoc není příliš běžná, objevila se zde po dlouhé době. Škody na chovech se prozatím nedají přesně vyčíslit. Záleží samozřejmě na tom, jak velký má včelař svůj chov, kolik by vytočil medu a podobně. Nicméně si myslím, že v tomto případě bude škoda spíše celospolečenská, protože z práce včelařů neprofitují jen oni sami, ale i další lidé,“ zakončil Sobotka.

Podle něj by zřízení ochranného pásma mělo trvat celý rok, během kterého bude nutné opakovaně odebírat vzorky. Ty pak budou následně kontrolovány v laboratořích.