První zkušební svoz byl podle vedení radnice úspěšný a přinesl jisté úspory, proto bude vedení města v tomto způsobu pokračovat i nadále.

Svoz odpadu se bude konat již za několik dnů podle situace a rozpisu jak ve městě tak místních částech.

Jak organizátoři upozorňují, při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoobjemový odpad, to jest odpad, který se nevejde do popelnice a odpady s nebezpečnými vlastnostmi. Například rádia, televizory, ledničky, zářivky, monočlánky, akumulátory, léky a jiné. Samotný svoz bude tak trochu ve stylu akce „kulový blesk.“ „Změna oproti dříve používanému způsobu spočívá v tom, že velkoobjemový odpad a odpady s nebezpečnými vlastnostmi budou jeho vlastníci předávat na určeném stanovišti v určenou hodinu přímo k autu. Mobilní svoz a sběr bude pro město Přibyslav zajišťovat opět firma ODAS ze Žďáru nad Sázavou,“ informoval starosta Jan Štefáček.

Za nepořádek pokuta

S pracovníky ODASu bude spolupracovat i zaměstnanec města Přibyslav s nakladačem, který v případě potřeby pomůže občanům objemnější či těžší odpad na stanoviště dopravit a naložit. Při tomto svozu nebude odebírán odpad ze zeleně a stavební suť.

Tato služba je podle radnice zajišťována pouze pro fyzické osoby, a to zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mají povinnost odpady vzniklé při podnikatelské činnosti likvidovat dle zákona o odpadech a současně prokazovat jejich likvidaci kontrolním orgánům.

„Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po svozu velkoobjemových a nebezpečených odpadů. Tyto vzniklé hromady ohrožují bezpečnost a zdraví dětí, občanů i pracovníků zajišťujících svoz. Svoz a sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu touto formou budeme provádět již podruhé,“ sdělil starosta, když na tiskové konferenci vysvětlil, proč taková změna. Hromady dlouhodobě uskladněné před domy lákaly různé sběrače odpadu, po kterých zůstával nepořádek, navíc se tímto způsobem svoz prodlužoval a prodražoval.

Aby bylo možné vyhovět vlastníkům, kteří se potřebují odpadu zbavit jsou nyní odvozové časy posunuty (kromě soboty) do odpoledních hodin, aby je mohla využít většina občanů. Stanoviště jsou zpravidla rozmístěna nedaleko sebe, aby v případě, že vlastník již nestihne vybrané stanoviště, mohl odpady předat na jiném stanovišti.

Žádný odpad na chodníky

„Tedy žádné ukládání odpadů na chodníky. Pokud budou občané ukládat velkoobjemový nebo nebezpečný odpad na veřejné prostranství, vystavují se možnosti uložení pokuty,“ upozornila nepořádníky radnice.

Komu se nezdaří zbavit odpadu v určený den, může celoročně k odložení nebezpečných odpadů využít bezplatnou službu sběrného dvora v Ronově nad Sázavou.