Zhruba 27 milionů korun,“ informoval starosta Václav Ležák.

Začátek roku nebyl v tomto ohledu příznivý. Přívaly sněhu působily potíže nejen obci ale také firmě, která na stavbě pracuje. „Práce budou pokračovat v obci, ale hlavně na loukách. Stoka od čistírny odpadních vod (ČOV) směrem k Huti i stoka za prodejnou Jednoty přes Hrad, která povede právě do této stoky na loukách, bude pro firmu určitou lahůdkou. S tím se ale bohužel musí dělníci poprat,“ konstatoval starosta.

Hodně materiálu

Stavba kanalizace s sebou ale bude i v letošním roce nést určitá omezení, s nímž se budou muset obyvatelé Sobíňova smířit. Jde například o zvýšený provoz nákladních aut.

„Jde o velká kvanta materiálu, který se musí odvozit, ale také o nový zásypový materiál, který je naopak třeba přivézt.

Měla by začít práce na samotné čističce, ve finančím objemu zhruba pěti a půl milionu milionu korun, které jsou započítány v těch zmiňovaných 27 milionech,“ upřesnil starosta

Všechny občany Sobíňova zajímají přípojky ke kanalizaci. „V letošním roce si může každý na svém pozemku přípojku předem připravit, ale samotné napojení bude asi otázkou příštího roku.

Tak, jak bylo jednáno se stavbyvedoucím, pokud se občané obrátí na firmu, její zaměstnanci rádi případným zájemcům poradí a pak za předem dohodnutou cenu přípojku udělají,“ zdůraznil starosta Ležák.