To bylo tématem, o kterém se hovořilo v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.

Šedesát posluchačů se dozvědělo z úst odborníků různé pohledy a přístupy k této potřebné službě, jež je zatím pro mnoho lidí novinkou obestřenou spoustou otazníků.

Besedu, jež se konala pod záštitou Nemocnice Havlíčkův Brod, zahájil její ředitel Vít Kaňkovský. Ocenil, že se Oblastní charita Havlíčkův Brod pustila do poskytování této pomoci nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám. Apeloval na potřebnost hospicové péče vůbec, jak v hospicích, tak v domácím prostředí.

Smrt součást života

Lékařka Miloslava Straková z Ambulance bolesti Nemocnice Havlíčkův Brod a Domácí hospicové péče Havlíčkův Brod, hovořila o tom, jak zvládat bolest a další příznaky konce života v domácím prostředí.

„Je důležité si uvědomit, že na začátku ani na konci života bychom neměli být sami a je třeba přijmout umírání jako součást života,“ říká lékařka Straková.

Mnoho cenných poznatků návštěvníkům sdělila Eva Šulcová, klinický psycholog Hospice v Čerčanech. Stěžejní otázkou pro mnohé zůstává - jak poznám, že náš bližní již brzy překročí práh?

„I v posledních dnech života je třeba zachovat důstojnost člověka, akceptovat člověka v podobě, v jaké žil a žije,“ zdůraznila Šulcová. V hospicové péči obecně je důležitá úcta k lidem a k životu v každé jeho podobě.

Kněz Josef Suchár, prezident Diecézní katolické charity Hradec Králové, pohovořil o domácí hospicové péči z úhlu duchovního. Podotkl zejména, že v hospicové péči je důležité, aby měl člověk možnost hovořit jazykem, který je pro něho srozumitelný.

Dalším odborníkem, který měl o domácí hospicové péči mluvit, byla lékařka Magdalena Chvílová Weberová. Ovšem kvůli hlasové indispozici ji nahradila kolegyně lékařka Miloslava Straková. Ta podala praktické informace o projektu Domácí hospicové péče, který funguje pod křídly Oblastní charity Havlíčkův Brod.

Seznámila veřejnost i s půjčovnou pomůcek, které pomohou při péči o nemocného v terminální fázi života v domácím prostředí a jež Oblastní charita Havlíčkův Brod zapůjčuje.

Podotkla, že bez vstřícného postoje a spolupráce praktických lékařů se tato služba neobejde.

Hospicová lůžka budou

Závěrečného slova se ujal předseda sociální komise kraje Vysočina Jiří Vondráček. Kromě charitního projektu Domácí hospicové péče připomněl i chystaná hospicová lůžka v přestavované budově bývalé chirurgie v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.

Charitní večer věnovaný domácí hospicové péči byl podle organizátorů přínosný a potřebný, u posluchačů se setkal se zájmem a ohlasem.

Téma umírání a posledních dní života, které je stále pro spoustu lidí tabu, a není pro ně zvykem o něm hovořit, bylo představeno lidsky, citlivě a s úctou.

„Kraj Vysočina je jedním z posledních dvou krajů, kde není kamenný hospic. Proto se domnívám, že Domácí hospicová péče zde má zvlášť důležité místo. Přála bych si, aby si získávala stále nové příznivce. Aby byla řekou, která dokáže strhnout a vést. V hospicové péči je člověk člověkem. Jeho odchod je určitým mysteriem, které je prožíváno s úctou a láskou a nadějí těm, kdo odcházejí, i těm, kdo je provázejí,“ dodala závěrem Dana Drahošová, vedoucí Domácí hospicové péče Havlíčkův Brod.

Hana Fikarová, Štěpánka Saadouni