Ten zasáhl celou Vysočinu, nejvíce však Havlíčkobrodsko a Žďársko.

Mluvčí hasičů Petra Musilová se také pozastavila nad rozsahem celé bouře. „Takovou průtrž mračen jsme už dlouho nezažili. Zaměstnala na celé odpoledne jednotky hasičů. Důvodem byly velké nánosy bahna na pozemních komunikacích daného okresu a jeden zatopený byt,“ uvedla Musilová.

Velký dík patří nejen havlíčkobrodským, ale i přibyslavským jednotkám požární ochrany. Bouřka totiž zasáhla nejvíce Přibyslav a okolí. Již ve 14:39 hodin přijalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina první hlášení o zatopeném bytě v Přibyslavi na ulici Ronovská čísla popisného 349.

Hasiči i policie

Ihned po odčerpání vody, přejížděli k vyčištění nánosů bahna tlakovou vodou z komunikace spojující Přibyslav s Utínem. Další nánosy bahna odstraňovali z komunikace u Hřiště a také u obce Dobrá, kde byla pomoc posílena o jednotku sboru dobrovolných hasičů této obce. Při čištění byla ke spolupráci přizvána i pomoc policie České repubiky.

Konkrétně hasiči v Dobré u Přibyslavi zažili skutečně perné odpoledne. Přívaly vody z doberského potoka totiž s sebou přinesly velké množství dřeva, větví a dalších naplavenin z nedalekého lesa. „Ty ucpaly můstek nad potokem a voda se začala rozlévat do okolí,“ upřesnil situaci za doberské hasiče Jan Pejzl.

Voda dosáhla až téměř k mlýnu rodiny Valnerových. Nebýt rychlého zásahu hasičů, čekala by majitele mlýna asi pořádná potopa.

Další voda smíšená z bahnem se přihnala z okolních polí nad vsí. Hasiči uklízeli komunikaci v Dobré až téměř do večera, klacky a dřevo z potoka vytahovala na břeh technika.

Irena Holasová