„Z pražského ústředí nám pošlou první příspěvky tak začátkem léta, do té doby se musíme o sebe postarat sami. Situace se opakuje každý rok,“ povzdechne si ředitelka spolku Jana Chlupáčková.

Ovšem, jak zdůrazňuje, pro humanitární spolky, jako je Český červený kříž, je možnost zvýšit si finanční rozpočet velmi omezená.

Za současné finanční situace stačí peněžní prostředky Českému červenému kříži tak na pokrytí nájemného a úhradu služeb v prostorách, které patří městu, a základní mzdu zaměstnanců.

První pomoc do škol

„Nám alespoň trochu pomáhá překlenout kritické období možnost odborně přednášet o poskytování první pomoci v základních školách,“ upřesňuje ředitelka.

Český červený kříž školí žáky osmých tříd v rámci projektu První pomoc do škol. Letos se takto odborně vzdělá v oblasti poskytování první pomoci celkem 27 škol, to jest zhruba 859 žáků. Včetně gymnazistů a Speciální školy U Trojice v Havlíčkově Brodě. Akci zajišťuje kraj Vysočina.

Kraj podle ředitelky Chlupáčkové už dávno pochopil, že zrušením vyučovacího předmětu branná výchova se ze škol vytratily i kurzy první pomoci a tím pádem povědomost, jak zachránit lidské zdraví a život, je mezi dospělou veřejností minimální, tak ať jsou potřebnými vědomostmi vybaveny aspoň děti.

Školí i záchranka

„Kraj Vysočina nám tímto umožňuje poskytovat odborné školení poskytování první pomoci v osmých ročnících v přihlášených školách po celém Havlíčkobrodsku. O kurzy se podělíme i se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina,“ upřesnila Chlupáčková.

Jak správně poskytnout první pomoc přednášejí instruktorky Českého červeného kříže v rozsahu sedmi vyučovacích hodin. O tyto kurzy je mezi pedagogy i žáky rok od roku větší zájem.

Další možností je zatím odborné školení první pomoci v podnicích a firmách, kde by měli být zaměstnanci proškoleni v rámci znalostí bezpečnosti práce.
„Tady je bohužel zájem daleko nižší, než by měl být, protože nemyslím, že dospělí první pomoc ovládají,“ konstatuje ředitelka Jana Chlupáčková.