Spot v délce 100 vteřin běží pravidelně před zahájením hlavního promítání.

Nejmenovaným stěžovatelům vadí, že se jedná o spot určité politické strany a její promítání přikládají na vrub vedoucímu kina Milanovi Stránskému. Ten toto tvrzení odmítá a prohlašuje, že jeho vina spočívá pouze v tom, že přijal nabídku reklamní agentury s jediným cílem - zlepšit finanční rozpočet organizace Cekus, která kino provozuje.

„Kritici hovoří o jakési mé osobní podjatosti neboť jsem členem této strany. Něco takového bych si nikdy nedovolil. Má se o tom jednat i na radnici. Mrzí mě to, ale chápu, že situace těsně před volbami je letos kromobyčejně napjatá a k rozvíření vášní stačí i úplná maličkost,“ konstatoval Stránský.

Jak vysvětluje, kinoreklama před filmy je uváděna na základě objednávky reklamní agentury MEDIATTA s celoplošnou působností po celé ČR.

Zpoplatnění reklamní projekce

„Naše organizace jako provozovatel kina nijak nezasahuje do jejího obsahu a projekce objednané reklamy je samozřejmě zpoplatněna a přináší nezanedbatelný příjem financí do vlastní hospodářské činnosti,“ vysvětlil Stránský.

Podle jeho slov placená reklama je dnes běžnou součástí každodenního života. „Konstatování, že se v kině v době promítání upřednostňuje určitá strana, která si reklamu zadala u objednavatele a já tomu všemu vyhověl, je v tomto směru přinejmenším naivní. Stejně tak doufám nikdo nechce tvrdit, že peníze za zveřejnění reklamy šly do mé kapsy,“ ohradil se Stránský. Před spotem politické strany prý mohli diváci vidět od mediální agentury například reklamu na prací prášek, nebo služby internetového vyhledavače.

Cekus je příspěvkovou organizací města. Provozuje kino, muzeum, v současnosti dokonce i zimní stadion, zajišťuje kulturní a společenský život ve městě. Od města Chotěboř dostává příspěvek, ale jinak se o zajištění financí musí starat sama. „Žijeme v době tržního hospodářství. Kultura může být sotva výdělečná. Neobejde se bez sponzorů. Pokud je tím sponzorem, kdo nabídne peníze reklamní agentura, byl bych při nejmenším bláhový, kdybych to odmítl. Na zveřejnění reklamy mám s agenturou veškeré potřebné smlouvy a doklady, které mohu kdykoliv městu předložit. Ale přiznám se, že tato neoprávněná nařčení mě mrzí a dost dobře je nechápu,“ povzdechl si vedoucí kina.