Požádali jsme proto ředitelku jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic Marii Tesařovou o připomenutí základních údajů, které s touto mamutí stavbou souvisejí.

Kdy stavba obchvatu začala a kdy skončí. Respektive, kdy bude předána do užívání?
Stavba začala v březnu 2008. Zprovoznění je dle smlouvy s dodavatelem naplánováno ke dni 31. října letošního roku. Finální dokončení pak k poslednímu prosinci 2010.

Jaký je rozpočet stavby? A bude dodržen?
Stavební náklady činí něco málo přes půl miliardy korun, a to včetně daně z přidané hodnoty. Zatím vše nasvědčuje tomu, že tento rozpočet by měl být dodržen.

V jaké fázi se stavba nachází právě v těchto dnech? Je dodržen časový harmonogram?
Od měsíce března byly postupně zahajovány práce na jednotlivých stavebních objektech po dlouhém zimním období. Vlastní stavba v těchto dnech probíhá dle schváleného harmonogramu.

Jakým způsobem bude vyřešeno křížení obchvatové komunikace se silnicí třetí třídy ve směru na Cibotín?
Křížení obchvatové komunikace se silnicí číslo III/3509 z České Bělé ve směru na Cibotín řeší výstavba zcela nové úrovňové křižovatky.

Můžeme připomenout základní technické parametry celé stavby? Kolik kilometrů silnic bylo postaveno, kolik nájezdů, sjezdů?
Délka obchvatu činí 3,24 kilometru. Údolí potoka Bělé překlenul nový most o délce 289 metrů, který se, se svými 27 metry, stane nejvyšším mostem na silnicích první třídy v kraji Vysočina. Dále byla postavena jedna mimoúrovňová křižovatka pro napojení do České Bělé, a to s novým mostem a dvěma větvemi za začátkem úseku ve směru od Havlíčkova Brodu. Dále dvě úrovňové křižovatky a před koncem úseku ještě napojení stávající silnice z České Bělé na obchvat.

Silniční obchvat, jehož délka dosahuje více než tři kilometry, pozmění zásadním způsobem krajinný ráz u České Bělé. Stavba za půl miliardy korun bude dokončena koncem října letošního roku. Uvedla to ředitelka ŘSD Jihlava Marie Tesařová.