Ty mají zvýšit zájem klientů o návštěvu Centra služeb pro zdravotně postižené v Havlíčkově Brodě. Tak si to představuje jeho nová vedoucí Alena Škarková.

Přicházejí s novým vedením i výrazné změny? Například v provozních hodinách Centra a spektru jeho služeb?
Úřední hodiny Centra samozřejmě zůstávají zachovány jako za mé předchůdkyně. Stejně tak se nemění spektrum služeb, zůstanou zachovány návštěvy klientů v terénu, stejně tak jako například provoz půjčovny kompenzačních pomůcek a další služby, které klientům nabízíme, například na našich webových stránkách a v propagačních materiálech.

Když jsme naposledy hovořili s vaší předchůdkyní, bylo Centrum ve svízelné finanční situaci a čekalo na dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, které by zajistily jeho další provoz. Jak se vám daří dnes, došlo k nějakému zlepšení?
Situace se v poslední době skutečně poněkud zlepšila. Dostali jsme z Ministerstva práce a sociálních věcí již poměrnou část dotací na provoz Centra. Ale jsme občanské sdružení, tedy obecně platí, že finanční situace takových zařízení, jako je naše, není nijak růžová. Jsme závislí především na dotacích Ministerstva práce a sociálních věcí.

Získat peníze jinak pro vás možné není?
Další peníze můžeme získat například prostřednictvím žádostí o finanční příspěvek na jednotlivých obcích. Například město Havlíčkův Brod ale může podpořit nějaký grantový program, kterého se zúčastníme, ale nemůže dotovat Centrum jako takové a jeho provoz. Z dotací od ministerstva hradíme nájem, služby, telefony, provoz internetu a mzdy.

V minulosti jste provozovali i několik odloučených pracovišť. Jaký je jejich osud dnes? Údajně jste je museli zavřít.
Měli jsme ještě dvě odloučená pracoviště v Přibyslavi a Světlé nad Sázavou. Ale jejich provoz skončil ještě před mým nástupem především z důvodu, že krajský úřad požaduje, aby poskytnutí služeb na těchto pracovištích bylo zaregistrováno zvlášť jako další služba. Tuto skutečnost se snažíme klientům vynahradit návštěvami v terénu přímo u nich doma po předchozí telefonické domluvě.

V Přibyslavi se vám ale podařilo otevřít půjčovnu kompenzačních pomůcek, evidentně o takový druh služeb je zájem. O jaké pomůcky klienti nejčastěji žádají?
Novou půjčovnu kompenzačních pomůcek jsme otevřeli nedávno v Přibyslavi, další je otevřena v sídle Centra pro zdravotně postižené v Dobrovského ulici. Největší zájem je hlavně o speciální nástavce na WC, chodítka nebo invalidní vozíky. Ceny za zapůjčení pomůcek jsou úměrné finanční situaci našich klientů, vybrané peníze slouží k úhradám za opravy těchto pomůcek nebo k nákupu nových.

Stávající provoz Centra tedy zůstane i do budoucna zachován, ale každý z vašich předchůdců se pokoušel realizovat i nějaký svůj vlastní projekt, kterým by oslovil klienty. Budete v této tradici pokračovat?
Mám pár nápadů, jak činnost Centra rozšířit. Například bychom rádi otevřeli při centru klub pro zdravotně postižené, kde by se mohli klienti pravidelně scházet, třeba jednou měsíčně a trávit volný čas například v nějaké tvůrčí dílně. Společně s kolegy ze Žďáru máme v úmyslu pořádat odborné semináře, například k otázkám z oblasti sociálně právní. Naším cílem je zvýšit zájem klientů o naše služby a také získat klienty nové, například v řadách věkově mladších. Většina stávajících jsou už senioři.