Podle starosty Jana Štefáčka jeho splácení stav rozpočtu města nijak neohrozí. Podmínky úvěru a další náležitosti projedná zastupitelstvo. „Bez úvěru se neobejdeme, pokud chceme uskutečnit akce, které jsme si na další roky naplánovali,“ říká starosta. Jak vysvětluje, městu se nedávno podařilo úspěšně zaplatit starý úvěr a nic nebrání požádat o půjčku novou.

A na co město bude potřebovat nejvíc peněz? Především to jsou opravy komunikací. Například silnice Brzkov a Česká Jablonná je v havarijním stavu. V plánu je i výstavba cyklostezky místo staré železniční trati do Sázavy u Žďáru. Tam bude město potřebovat 14 milionů korun. Další velkou investicí bude opět 14 milionů, tentokrát určených na rekultivaci a rozšíření skládky komunálního odpadu v Ronově n. S. Dále je to výstavba vodovodu v obcích Dvorek a Hřiště. Více než milion korun chce Přibyslav investovat do úprav techniky kabelové televize. V neposlední řadě je to stavba klubovny Sboru dobrovolných hasičů Dobrá, asi dva miliony korun bude Přibyslav potřebovat jako doplatek na koupi nového hasičského vozidla.

Podle starosty Jana Štefáčka je město Přibyslav schopné, podle dosavadních zkušeností a propočtů, splácet úvěr ve výši osmi milionů korun ročně po dobu čtyř let. Takže na konci nového volebního období by radnice byla opět bez dluhů.