„Aktivita eTwinning existuje již pět let a spojuje školy po celé Evropě, které mezi sebou komunikují prostřednictvím moderních komunikačních technologií a vytvářejí společné projekty. Jako partnera jsme si vyhledali střední odbornou školu ve Strážskem na východním Slovensku,“ říkají za SOUT Chotěboř Helena Němcová a Ivona Pavlíčková.

Jedná se o školu obdobné velikosti, jako je ta v Chotěboři. Studují se zde maturitní obory podnikání a doprava. „Slovenská partnerka takticky vybrala pro spolupráci dívčí třídu, což naši chlapci rozhodně uvítali,“ konstatují chotěbořské pedagožky. Projekt bude probíhat podle balíčku eTwinning po celý rok, což znamená, že partneři v Chotěboři budou každý měsíc zpracovávat jedno předem domluvené téma, a to střídavě v anglickém a českém (či slovenském) jazyce.

„Doufáme, že náš společný projekt obohatí výuku obou předmětů, studenti se naučí lépe komunikovat v anglickém i českém jazyce a využívat moderní informační technologie. Také více poznají nám blízký slovenský jazyk a kulturu sousední země.

Jako první aktivitu jsme zvolili takzvané ledolamky neboli lámání ledu mezi slovenským a naším týmem,“ vysvětlují učitelky Němcová a Pavlíčková.

Trocha trémy a paniky

Studenti napsali anglicky své charakteristiky a pořídili svoje fotografie, které umístili do společného pracovního prostředí TwinSpace. Úkolem slovenského týmu bylo přiřadit charakteristiky k jednotlivým fotografiím.

Totéž pak studenti v Chotěboři dělali s jejich fotografiemi a charakteristikami. „V květnu jsme uspořádali první společnou videokonferenci v angličtině, během níž se všichni členové obou týmů představili a prezentovali své charakteristiky.

Tak jsme se dozvěděli, nakolik jsme byli úspěšní v tipování. Slovenská děvčata vyhrála,“ říkají pedagožky z chotěbořského SOUT. Na začátku videokonference prý chotěbořští studenti museli čelit různým nástrahám, především výpadku ve spojení, ale také trémě a panice. „Nakonec jsme vše zvládli a po celou dobu videokonference panovala dobrá nálada, humor a veselí.

Slovenským studentkám se naši hoši líbili. U nás ve škole měla videokonference také velký ohlas,“ pochvalují si Helena Němcová a Ivona Pavlíčková ze SOUT Chotěboř.