„Jedná se o sociální službu poskytovanou osobám se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním tak, aby mohly zůstat ve svém přirozeném prostředí. To znamená v prostředí domova a rodiny tak, jak jsou zvyklí po celý svůj život, nebo alespoň po většinu svého života,“ vysvětluje mluvčí Oblastní charity Hana Fikarová.

Pracovníci centra pomáhají klientům při osobní hygieně, při zajištění a podání stravy, s nákupy, úklidem, při vyřizování různých záležitostí u lékaře, na úřadech.

„Vždy záleží na konkrétních potřebách klientů. Nikdy nejde o to, aby osobní asistent klientovi jakkoli měnil jeho způsob života, nýbrž asistent vždy respektuje jeho domácí režim, návyky, nepřerovnává mu osobní věci ani věci, neobtěžuje ho vlastní přehnanou horlivostí,“ zdůrazňuje Fikarová.

Řeč těla a umění naslouchat

Asistent musí podle mluvčí Charity umět klientovi naslouchat, sleduje jeho řeč těla, aby vyhověl v maximální možné míře jeho potřebám a přáním. „Pracovníci mnohdy poskytují i velkou psychickou podporu, často už jenom svou přítomností,“ připomíná Fikarová.

„Jsem vždy ráda, když za mnou asistentka přijde. Dceru mám daleko, ta jezdí jen o víkendu a já jsem tu pořád sama. Když přijde paní asistentka, vždycky mi pomůže s koupáním, přečte mi noviny, popovídáme si o tom, co je kde nového a celý den je hned veselejší,“ svěřuje se klientka z Havlíčkova Brodu.

V posledních letech došlo v souvislosti s touto službou k mnoha změnám.

Jak vysvětluje Fikarová, klienti získávají finanční pomoc od státu v podobě příspěvku na péči, který je určen na úhradu sociálních služeb, tedy i osobní asistence. Stále více se služba Centra osobní asistence rozšiřuje i do méně dostupných obcí v okolí Havlíčkova Brodu, Humpolce, Chotěboře, Ledče nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Golčova Jeníkova.

„Během posledních dvou let narostl počet klientů z řad seniorů. Zpočátku se někteří starší lidé obávali naší služby, někteří uváděli, že mají strach vpustit si do bytu někoho cizího, ale myslím, že už je služba dost známá a navíc se naši pracovníci prokazují průkazy při vstupu do domácnosti,“ informuje vedoucí Centra osobní asistence Jana Zelenková z Havlíčkova Brodu. Kromě toho mají klienti možnost poznat i osobní asistentku ještě před tím, než jim začne poskytovat přímou péči.

„Naše služby využívají lidé, kteří mají sníženou soběstačnost, ale hlavně nechtějí být umístěni do domova pro seniory, či jiného zařízení. Rodinu nikdy nelze úplně nahradit. Snažíme se však lidem pomáhat v maximální možné míře při činnostech, které potřebují,“ doplňuje informace vedoucí.

Pomoc musí bavit

Centrum poskytuje služby asi třem desítkám lidí. Jeho pracovníci se shodují, že práce musí člověka alespoň trochu bavit. „Je to jako všude. Existují lidé dobří a pak ti horší, se kterými se velmi těžko vychází. Když však pomáháte člověku, který je rád, že tam chodíme, umí i poděkovat a je vděčný za každou pomoc a dělá pokroky ve své soběstačnosti, přináší to uspokojení i nám, protože vidíme, že naše práce má skutečně nějaký smysl,“ tlumočí jedna z osobních asistentek.