Vybírat můžete nejen z množství nových přednášek nepočítačových oborů, ale také z celé řady počítačových kurzů. Zápis do zimního semestru, který odstartuje za necelé dva měsíce, proběhne v úterý 14. září od 12 do 17.30 hodin a o den později od 9 do 17.30 hodin v budově knihovny na Oddělení specializovaných služeb.

Na co vše se během nového semestru můžete těšit? Připraveny jsou semináře z dějin hudby, o zdravém životním stylu, literatuře a osobnostech Havlíčkobrodska. Dále také o životě našich předků, psychologii, umění portrétu, filozofii a o Praze očima malířů devatenáctého a dvacátého století.

Počítačové kurzy

Chybět v nabídce nebudou ani počítačové kurzy, včetně varianty s pomalejším tempem Žijeme on-line, zaměřené na seniory, a také Baltík - programovací kroužek pro děti. Pokračovat bude i úspěšný kurz Digitální fotografie, jehož příjemnou tečkou bude výstava prací absolventů. Akademie třetího věku, s níž UVČ i nadále spolupracuje, nabídne nová témata v oboru Poznáváme sebe a region.

„Smyslem studia na Univerzitě volného času je přiblížit celoživotní zájmové vzdělávání co nejširšímu spektru zájemců, bez jakéhokoliv omezení,“ uvedla Jana Fialová z knihovny.

„Přednášky zajišťují profesionální lektoři a pedagogové, kteří prezentují obory poutavou a populární formou. Nikdo nemusí mít obavy ze zkoušení či ověřování znalostí testy. Ty součástí studia u nás nejsou. Univerzita nabízí příjemnou atmosféru bez jakéhokoliv stresu. Cílem je, aby si návštěvníci z přednášek pro sebe odnesli nové vědomosti, přínosné informace a zajímavé poznatky, dodala pracovnice knihovny.

Přednášky Univerzity volného času probíhají v budově Staré radnice jednou za dva týdny, jsou přístupny všem cílovým skupinám veřejnosti a jsou zpoplatněny. Ve studiu havlíčkobrodská knihovna podporuje formou slev seniory, ženy na mateřské, nezaměstnané, nebo zdravotně znevýhodněné lidi. Zpoplatněna je také Akademie třetího věku a její posluchači se setkávají v salonku Staré radnice. Tyto přednášky jsou však určeny výhradně seniorům.