Transfuzní oddělení zvalo k odběrům pouze dárce určitých krevních skupin. V současné době se ale odběry krve konají pravidelně podle tradičního scénáře.

Důvodem byla skutečnost, že již delší dobu měla nemocnice krve nadbytek a i jinde byla situace podobná, takže nezbývalo než odběry krve omezit.

V létě je spotřeba nárazová

„V době prázdnin bývá spotřeba krve nárazová podle počtu úrazů a neplánovaných velkých operací, musíme ale vždy počítat s tím, že jsou dárci na dovolených a nemusí být dosažitelní podle našich potřeb,“ říká lékařka transfuzního oddělení Gabriela Cyranyová.
Odběry krve v havlíčkobrodské nemocnici se konají pravidelně dvakrát do týdne, přichází k nim v průměru 40 až 50 dobrovolných dárců, kteří jsou předem zváni.

„Situace je taková, že dárců ochotných dávat krev je mnohdy více, než jsou potřeby transfuzního oddělení. Někteří jsou touto skutečností zklamáni, ale nemůžeme odebírat krve víc, než nemocnice potřebuje. Vážíme si každého dárce, který projeví zájem, ale krev má určitou trvanlivost, po překročení této lhůty ji nelze použít,“ upřesňuje lékařka.

Krev nelze dlouho skladovat

„Pokud je i v okolních nemocnicích krve nadbytek, musíme odebírat méně. Existují totiž aktivní dárci, kteří by chtěli dávat krev i čtyřikrát do roka. V současné době je na Havlíčkobrodsku registrováno přes tři tisíce dobrovolných dárců krve, a provede se kolem čtyř tisíc odběrů. Pokud odebereme krev od jednoho aktivního dárce čtyřikrát ročně, pak na další dva až tři, kteří by chtěli dávat krev také, se vůbec za rok nedostane, a to není správné,“ vysvětluje lékařka Gabriela Cyranyová. Neklesá ani počet nových osob, které mají zájem krev dávat.

„Já odběry krve snáším dobře,“ usmívá se pan Jaroslav z Havlíčkova Brodu. Jak prozrazuje, krev začal dávat už před čtyřiceti lety na základě náboru Českého červeného kříže. Dnes je držitelem bronzové, stříbrné a zlaté Janského plakety. „Škoda, že dobrovolných dárců krve z řad těch starších ubývá a mladí se moc nehrnou. Chybí jim asi potřebná solidarita a chuť pomoci druhým, kteří to potřebují,“ posteskl si dárce.

Problém je piercing a tetování

„Většina těchto nových zájemců, hlavně mladých lidí, je schopna dávat krev, odmítáme málokoho. Ale i tady existují určitá omezení. Častým důvodem je v současné době tolik moderní tetování a piercing. Pokud dárce podstoupí tetování, může být dobrovolným dárcem krve až za půl roku poté, protože tu existuje určité riziko infekce,“ uvádí lékařka některé příklady, kdy si i sebeaktivnější dobrovolný dárce musí dát pauzu.
Jak lékařka Cyranyová dodává, stále platí, že mezi nejžádanější krevní skupiny patří dárci s Rh faktorem negativním, protože těch je v běžné populaci asi 15 procent. Ti mají na transfúzním oddělení havlíčkobrodské nemocnice dveře otevřené pořád.

U ostatních krevních skupin se nemocnice řídí momentální potřebou. „To ovšem neznamená, že když dneska máme krve dost, že se situace nemůže změnit během několika hodin. Stačí jedna velká havárie, hromadné neštěstí, zásoby se vyprázdní a pak je dobrovolných dárců třeba,“ konstatuje lékařka Gabriela Cyranyová. Jen pro představu, k jedné velké operaci je třeba i více než 25 krevních jednotek.

Ročně se na transfuzním oddělení odebere kolem 4 000 transfuzních jednotek od bezpříspěvkových dárců krve. Dále se připravují autotransfúze - pacient si daruje krev sám pro sebe před plánovanou operací.