„Kvalitních brambor bude nedostatek a nebudou levné,“ konstatoval včera Bohumil Vokál z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě na tradičním odborném semináři, jehož osmnáctý ročník s názvem „Ochrana brambor“ přilákal do perknovské hospůdky U Palánů několik desítek účastníků.

Dopolední odborné přednášky si nenechala ujít ani jednatelka havlíčkobrodské společnosti Marie Rasochová. „Na seminář jsem přijela z profesního zájmu, protože naše společnost se zabývá komplexními službami od množení a prodeje sadby brambor všech užitkových směrů až po spotřebitelské balení konzumních brambor pro obchodní síť,“ uvedla Rasochová. Její firma se v sále restaurace prezentovala i výstavkou několika odrůd brambor.

Dovoz převyšuje vývoz

Během přednášky zazněl i smutný fakt, že Česká republika se z bramborářské velmoci stává dovozovou zemí. „Plocha brambor ve vztahu k soběstačnosti republiky je nedostatečná. Před několika lety jsme doufali, že budeme vývozní zemí, ale bohužel nyní výrazně převažuje dovoz. Dováží se ročně přes 400 tisíc tun brambor, což už je téměř polovina celorepublikové produkce,“ informoval Bohumil Vokál z havlíčkobrodského Výzkumného ústavu bramborářského.

Příčinou je také každoroční snižování osevní plochy brambor. Zatímco v roce 1990 se brambory pěstovaly na více než 97 tisících hektarech, letos bylo osázeno pouze necelých 35 tisíc hektarů.

Podíl České republiky na celkové produkci Evropské unie se již několik let pohybuje okolo půldruhého procenta. Česko zaostává za Evropou i v porovnání vykazovaných výnosů, která navíc značně kolísá. Naproti tomu Německo, Nizozemí, Francie, Belgie nebo Anglie patří v Evropě k vedoucím zemím.

Cíle pěstitelů brambor shrnul na závěr své přednášky Bohumil Vokál. „Snahy bramborářů by měly směřovat ke stabilizaci ploch, výnosů a produkce, což je nutný předpoklad ekonomické rentability. Musíme předpokládat snížení spotřeby brambor ve slupce a zvýšení spotřeby polotovarů. Je třeba zlepšit množitelskou péči. Očekáváme nárůst cen vstupů a kolísání farmářských cen. Je důležité zlepšit dodavatelsko-odběratelské vztahy a snížit závislost na dovozu. Musíme brát vážně stesky odběratelů, že se uchylují k dovozu, protože naše nabídka neodpovídá jejich požadavkům. Závěrem chci říct, že bramboráře čeká ještě hodně krušných chvil,“ uzavřel Bohumil Vokál.