„Prostředky ve výši necelých čtyř milionů korun jsme získali prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Obec se na této investiční akci podílí samozřejmě také, a to částkou dosahující téměř dvou a půl milionu korun,“ uvedl šlapanovský starosta František Škorpík.

Veškeré práce spojené se zateplením a výměnou oken provádí firma z Moravských Budějovic. Skončit by měly na podzim. Jak vysvětlil starosta Škorpík, přistoupila obec k tak finančně náročné akci především z důvodů úspor.

„Jenom do vytápění budovy základní školy jsme investovali ročně 700 tisíc korun. Budova byla stavěná neúsporným způsobem, holé panely nedokázaly teplo udržet, stejně tak jako stará a netěsnící okna. Podle energetického auditu, který jsme si nechali zpracovat, bychom díky zateplení mohli ušetřit ročně 200 až 300 tisíc korun, a to není částka nikterak zanedbatelná,“ podotkl Škorpík.

Hlavní cíl: udržet školu v obci

Ovšem získat dotaci z evropských fondů nebylo snadné. Samospráva ve Šlapanově na tom pracovala zhruba jeden rok.

„Podmínkou byl energetický audit a navíc vlastní žádost o evropskou dotaci pro Státní fond životního prostředí ČR jsme nesměli zpracovávat sami. Připravila nám ji akreditovaná firma z Jihlavy,“ popsal Škorpík nelehký byrokratický postup, kterým musela obec projít. Samotný projekt zateplovacích prací zhotovil projektant z Havlíčkova Brodu.

Obec se na úpravách školní budovy podílí částkou, která není rozhodně zanedbatelná, ale jak zdůraznil starosta, šlapanovské zastupitelstvo místní základní škole přeje a snaží se ji v obci udržet.

Ročně investuje do jejího provozu skoro jeden a půl milionu korun, navíc provádí v budově školy průběžně různé stavební úpravy, budovu permanentně vylepšuje a modernizuje.

Loni například obec investovala skoro dva miliony do vybudování nových rozvodů vody a odpadů.