Pokud zastupitelé 13. září kývnou na doporučení rady města, nic už nebude bránit rekonstrukci nevzhledného autobusového nádraží, které se nachází v těsné blízkosti Husova náměstí.

„Původně se smlouvou o smlouvě budoucí kupní Billa zavázala mimo jiné i k rekonstrukci autobusového nádraží, ale kvůli odpůrcům a průtahům stavby supermarketu v místě bývalého kina z rekonstrukce nádraží Billa odstoupila,“ sdělil starosta Ledče nad Sázavou Stanislav Vrba.
Z hlediska dokumentů už stavbě také nic nebrání.

„Projekt máme vypracovaný, stavební povolení je vydané,“ informoval starosta Vrba. „Rádi bychom koncem měsíce září začali s rekonstrukcí. Bude potřeba opravit různě zalepované asfaltové pláty a odstranit zohýbané zábradlí. Vybudujeme nové nástupní ostrůvky, zlepší se nájezdové pruhy pro autobusy, zastávky dostanou drobné zastřešení, nádraží dostane nový asfaltový povrch,“ vypočítává starosta Ledče seznam potřebných prací.

„Finanční krytí máme, rekonstrukci autobusového nádraží bude město financovat z peněz za fotovoltaickou elektrárnu. Do konce letošního roku by mělo být autobusové nádraží opravené,“ uzavřel Vrba.