„Ubránili jsme se tomu, aby majetek obce šel do zástavy, protože prodej se zástavním právem je mnohem složitější,“ vysvětloval zastupitelům i pár přítomným místním lidem v auditoriu starosta obce Milan Klement.

Před vlastním projednáváním záměru prodeje shrnul sled událostí kolem výstavby nové školy, která započala před deseti lety a vedla k zadlužení obce.

Nová škola nebyla nikdy dostavěna, samospráva musela vrátit dotaci a navíc zaplatit i penále, což dohromady činilo skoro padesát milionů korun. Po letech úmorného vyjednávání s úřady musí Pohled do července příštího roku splatit zbylých devatenáct milionů, jinak příslušné instituce začnou vymáhat svou pohledávku.

Červená se povedla

„Tahle barva se nám povedla,“ komentoval s nadsázkou starosta obrovskou rudě vybarvenou plochu, která na promítané katastrální mapě znázorňovala dotčené části obecního majetku, které by měly jít do prodeje. Kromě rozestavěné budovy školy by obec chtěla prodat i zámek s parkem, budovu sokolovny a sýpky, zbylé budovy bývalého klášterního statku plus další pozemky a značnou část místních komunikací ve středu vesnice.

„Co bude se zájmovou činností v obci?“ zajímala se jedna z přítomných místních obyvatelek. Areál bývalého statku totiž využívají zahrádkáři, motorkáři, klubovnu tam budují i myslivci. Zahrnuje také budovy garáží, moštárnu a kadeřnictví.

„Zájmová činnost má čtyři roky na to, aby tuto situaci vyřešila,“ odpověděl Klement a dodal, že pokud se obec zbaví dluhu, bude se moci postarat o náhradní prostory. Podle záměru prodeje by spolky a kadeřnictví měly být po prodeji ještě čtyři roky v nájmu u nového majitele.

Utajený kupec

„Záměr tohoto prodeje tedy odpovídá potencionálnímu zájemci?“ ptal se další přítomný občan. „Ano,“ potvrdil starosta, více se ale o případném zájemci bavit nechce. „Přiznáváte tedy, že je to ušité někomu na míru a ostatní jsou vyloučeni?“ nedal se tazatel odbýt. „Je to připravené pro zájemce, záleží ale, jestli přistoupí na docela tvrdé podmínky,“ odvětil Klement a dodal, že případný kupec bude muset nechat průchozí veřejné komunikace na svých pozemcích.

Kladl také důraz na finanční zátěž, jakou tento majetek představuje pro obec. „Jen pojištění zámku ročně stojí osmdesát tisíc korun,“ ilustroval je svůj výklad.

Dalším argumentem pro schválení záměru prodeje tak velké části obecního majetku je skutečnost, že se obec zámek a rozestavěnou školu neúspěšně pokouší prodat řadu let.

Po diskusi osmičlenné zastupitelstvo Pohledu jednomyslně schválilo záměr prodeje. Rozhodnutí nyní bude vyvěšeno po zákonnou lhůtu. Pokud se neobjeví překážky, bude moci zastupitelstvo možná už za měsíc rozhodovat o prodeji tohoto obecního majetku.

Zuzana Klementová