Vytvoření rekreačního zázemí si vyžádal prudký rozvoj města Ždírec nad Doubravou, k němuž došlo v posledních letech.

Přibylo rodinných a bytových domů a průmyslových podniků. „Rekreační zázemí zahrnuje sportovní areál sportovního klubu Dekora, hasičské hřiště se zázemím u čistírny odpadních vod a víceúčelové svahové hřiště.

Na nynější skládce zeminy a mezi těmito plochami je lesní porost, který je odděluje. Je proto požadavkem, aby celá část byla vhodně propojena a les sloužil plně jako součást rekreačního zázemí pro volnou denní rekreaci obyvatel,“ informoval za vedení technických služeb města jejich šéf Bohumír Nikl.

Lesní porosty chtějí ponechat

Jak upřesnil, záměrem je ponechat v maximální míře plochy současných lesních porostů a postupně provést potřebné zásahy.
Zpřístupnění ploch pro rekreaci je navrženo novou sítí cest tak, aby umožňovaly průchod lesním pozemkem a současně propojovaly pro pěší komunikační síť zástavby obklopující současný les.

Na úpravu lesa získali dotace

„Mimo vlastní cestní síť jsou navrženy odpočinkové plochy, dětské hřiště pro nejmenší děti a odpočívadlo pro cyklostezku,“doplnil Nikl s tím, že na tuto akci se žádalo o dotace z Programu rozvoje venkova České republiky na období let 2007 - 2013, konkrétně Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

„Přes obecně prospěšnou společnost Havlíčkův kraj jsme získali dvě stě tisíc korun. Část výstavby této cestní sítě, po cestu na škvárové hřiště, se provádí v těchto dnech,“ upřesnil Nikl.

Bylo provedeno vykácení nezbytných porostů pro cesty a firma ze Ždírce nad Doubravou nyní provádí vlastní výstavbu cestní sítě, odpočinkových míst a dětského hřiště.

„V příštím roce budeme žádat o dotace na dodělání cestní sítě v porostu pod fotbalovým hřištěm a také na mobiliář odpočívadel, jako jsou parkové lavičky nebo informační a orientační tabule. Zažádáme také o peníze na mobiliář dětského hřiště, například nízké průlezy, houpačky, odpadkové koše,“ uzavřel Bohumír Nikl.