I z dálky je vidět vloni obnovená a konzervovaná jižní a východní část fasády, která je otočena k řece a k městu; kontrast s větším zbytkem širokého hradního komplexu je zjevný. V uplynulém roce bylo na hradě prostavěno 3,8 milionu korun, z toho téměř polovinu uhradilo město. Rekonstrukci dotují rovněž ministerstvo kultury, kraj Vysočina a majitelé.

Letos se již vzhledem ke krizi tolik peněz nedostává. „Nebudou k dispozici na projektové práce k odstranění havarijního stavu mostu a na projekt obnovy fasády na horním nádvoří. Chápu, že omezení finančních prostředků do určité míry souvisí s krizovou situací, ale každé zpomalení tempa obnovy areálu hradu může způsobit značné problémy. Došlo ke zřícení části hradní zdi na severní straně hradu, a to do pivovarského údolí, a podobná situace se může vyskytnout častěji a jinde. Přidáme-li k tomu skutečně havarijní stav přístupového mostu, je určitě co řešit a obnovovat”, uvedl znalec hradu Bohumil Svoboda.

Hrad je stále středem zájmu umělců. Po filmařích z Ruska, kteří v Ledči točili podstatné scénáře mezinárodního velkofilmu Faust, zde letos Česká televize natáčela pohádku Micimutr. Hlavní role byly svěřeny Libuši Šafránkové, Jiřímu Bartoškovi a Martinu Dejdarovi. V kulisách obou filmů se objeví nedávno restaurovaná gotická věž, která je přístupna jako vyhlídka. Praporec na vrcholu věže nese datum 1929. V tomto roce ledečský klempířský mistr Max Steiner zhotovil z pozinkovaného plechu kopuli a další klempířské prvky, které až do nedávné rekonstrukce vydržely bez nátěru.

Velké tragédie

Připomeňme, že vloni uplynulo rovných 500 let od zřícení stropu ledečského hradu.

Sutiny pohřbily manželku Buriana Ledečského, Žofku ze Sovince, a jejich dva syny. Tím v roce 1509 vymřeli po meči poslední dědicové rodu Říčanských.

V roce 1879 vzplál zhoubný požár, uhašen byl až po třech dlouhých dnech a s ničivými následky živlu se hrad v Ledči nad Sázavou obtížně vyrovnává dodnes.

Ivo Havlík