Pravidelně každý rok přijíždí na Vysočinu několik německých dobrovolníků. Pomáhají jak s přímou péčí o klienty domova, tak dělají seniorům společnost a pomáhají jim vyplnit jejich volný čas.

„Tato spolupráce existuje už několik let. Na Vysočinu přijíždějí pravidelně každý rok jeden až dva dobrovolníci. Příjezd jedné dívky z Německa očekáváme letos na podzim,“ upřesnila ředitelka domova Hana Hlaváčková.

Podle jejích zkušeností je spolupráce s německou organizací Červeného kříže přínosem pro obě strany. „Aby se odstranila jazyková bariéra, procházejí němečtí dobrovolníci základním kurzem češtiny. Určitě to pro ně není jednoduché pobývat v cizím prostředí a mluvit jazykem, kterému příliš nerozumějí. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o mladé lidi, kteří se rychle a rádi učí, není pro ně problém komunikaci s naším personálem a klienty zvládnout. Zpočátku s nimi mluvíme hlavně anglicky, ale když dobrovolníci odjíždějí, hovoří někteří z nich vcelku pěknou češtinou,“ pochválila aktivitu dobrovolníků z Německa ředitelka Hlaváčková.

Mladí dobrovolníci jsou ubytovaní v objektu domova pro seniory se zvláštním režimem v Břevnici u Havlíčkova Brodu. Starají se jak o klienty v Břevnici, tak v Havlíčkově Brodě U Panských.

Pomáhají pečovatelkám, ale věnují se přímo i klientům s využitím volnočasových aktivit, doprovázejí je na ošetření do nemocnice.