Nejde však o divokou skládku, nýbrž o věci, které tam od počátku května loňského roku cíleně shromažďuje bezdomovec Ludvík Sekyra. Tomu svůj pozemek, a to i s garáží ve Větrné ulici, pronajal Miroslav Pokorný.

„Učinil jsem tak v dobré víře. Netušil jsem, že tam Ludvík Sekyra ty věci, a především pak v takovém objemu, navozí. Moje představa byla taková, že se mi postará o garáž a pozemek, poseká tam trávu, provede potřebné opravy a tak podobně. A na druhou stranu jsem mu chtěl pomoci. Je to člověk bez domova, ale člověk slušný a pracovitý. Ty věci kupuje, rozebírá a vše, co lze, odváží postupně do sběrných surovin. Tím se živí a těmito penězi mi také splácí nájemné,“ prohlásil Pokorný.

Připustil, že se změnou podoby svého pozemku rozhodně spokojený není. „Se Sekyrou jsem mluvil teď v úterý. Dohodli jsme se, že ty věci do konce září odveze. Vyhánět ho ale nechci. Jsem pro, aby se všechny zainteresované strany sešly a hovořily o konkrétní pomoci tomuto člověku,“ zdůraznil Pokorný.

O situaci ve Větrné ulici ví nejen odbor životního prostředí Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, ale také havlíčkobrodský Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí.

Sekyra: odpad je můj

Právě na tyto úřady se počátkem loňského května obrátila jedna z obyvatelek Větrné ulice, která si nepřála být jmenována. Její totožnost ale redakce Deníku zná. Učinila tak ihned poté, co na zmíněný pozemek odpad navezla dvě nákladní auta.

„Strážníci městské policie přijeli a všechno si nafotili. Zjistili také vlastníka odpadu a ten se, jak jsem se dozvěděla, dostavil na odbor životního prostředí,“ uvedla žena.

Ludvík Sekyra se skutečně na odbor životního prostředí dostavil a k vlastnictví odpadu přihlásil.

„Ty staré věci opravuji. Také je rozdělávám a železo vozím do sběrny. Vím, že je tam toho hodně, ale jde to pomalu, jezdím jen s kárkou,“ řekl Sekyra. Potvrdil i to, že se loni zavázal k tomu, že do 25. května pozemek vyčistí.

Zaměstnanci odboru životního prostředí se sami přesvědčili, že tak neučinil. Kontaktovali proto vlastníka pozemku a také Českou inspekci životního prostředí. I ta ve Větrné ulici provedla šetření a udělila Sekyrovi pokutu.

Dnes je situace taková, že Sekyra zaplnil odpadem, část ho opětovně přivezlo nákladní auto, už celý pozemek. Věci dokonce leží mimo něj.
„V červenci jsem se proto opět úřadům připomněla, a to e-mailem a fotodokumentací. Odbor životního prostředí mi sdělil, že celou záležitost postoupil inspekci životního prostředí,“ pokračovala stěžovatelka. Tento fakt vyplynul i z dokumentu, který má redakce k dispozici.

V jeho závěru referentka havlíčkobrodského odboru životního prostředí Renata Horáčková uvedla: „K vyklizení pozemku nedošlo, odpady se stále na pozemku nacházejí, množství odpadu narůstá a odpady jsou uloženy do větší výšky. Dle názoru odboru došlo k porušení zákona, jež je oprávněna řešit Česká inspekce životního prostředí.“

Případ se tak znovu dostal na oblastní inspektorát a ten ústy Josefa Pospíchala mimo jiné konstatoval: „Bohužel zákon o odpadech neumožňuje vést správní řízení o uložení opatření k nápravě s fyzickou osobou. Inspekce nemá jinou možnost, než opět zahájit přestupkové řízení o uložení pokuty. Ovšem vzhledem k tomu, že již v loňském roce bylo toto řízení vedeno a pokuta byla uložena, domníváme se, že ani současné správní řízení o přestupku nic na fyzickém stavu pozemku nezmění. Jiná kompetence ze zákona o odpadech není dána,“ uvedl Pospíchal a odkázal stěžovatelku na soud s žalobou proti vlastníkovi pozemku.

„Nevěřím, že do konce září odpad zmizí. Úřady nepomohly, dohoda s vlastníkem pozemku není možná. Už jsem proto navštívila advokáta a zvažuji další kroky. Obrátím se na hygienu,“ uzavřela stěžovatelka, kterou podporují i další lidé z Větrné ulice.