Žádost o státní dotaci ze Státního fondu životního prostředí stavbu Libice podávala dvakrát.

„Nelíbil se typ čistírny. Místo tradiční čistírny jsme chtěli biologickou, protože je pro naše místní podmínky vhodnější,“ upřesnil podstatu problému starosta Václav Venhauer. Biologická čistírna v Libici je tvořena soustavou tří rybníků ležících stupňovitě nad sebou.

Hotovo bude už příští rok

Předpokládané náklady na stavbu činí zhruba 23 milionů korun. Z toho dotace ze Státního fondu životního prostředí jsou 12,5 milionu korun. První stavební práce začaly už letos na jaře, čistírna odpadních vod bude dokončena podle plánu v létě příštího roku.

Čistírna bude sloužit pouze pro samotnou Libici nad Doubravou. Jak starosta vysvětlil, provést stavební úpravy i v místních částech by bylo velmi nákladné a těžko proveditelné.

V místních částech tedy obyvatelé budou zbavovat odpadních vod stejným způsobem jako dosud, za pomoci jímek, septiků a domácích čistíren.

„Součástí biologické čistírny je komora, lapač písku a štěrku,“ popsal činnost čistírny starosta Venhauer.

Čistírna má zabudovaný i zvláštní lis, ten bude lisovat do pytlů odpadní hmotu a tuto hmotu pak bude Libice dopravovat do nejbližší kompostárny.

Klná voda proudí do štěrbinovité nádrže a pak do rybníčků, kde se usazuje a různě přečisťuje. „Čistírnu odpadních vod jsme už nutně potřebovali. Libice se rozrůstá, přibývá nových bytových domů,“ zdůraznil starosta Venhauer s tím, že s podobnými problémy se potýká každá větší nebo městečko, které se začalo rozrůstat a rozvíjet.

Zatím je šance na dotace

„Nehledě na to, že do roku 2010 musí mít čistírnu odpadních vod podle nařízení Evropské unie každá obec nad 2000 obyvatel, jinak jí hrozí pokuta. My máme v samotné Libici asi 550 obyvatel s místními částmi zhruba 870, ale počítáme dopředu s možnostmi požádat o státní dotace,“ poznamenal starosta Venhauer.

V současné době je podle jeho názoru ještě možné nějaké státní dotace získat, ale po roce 2013 a s ohledem na chystané vládní úspory nebude přístup ke státním dotacím už vůbec jednoduchý.

Obce, které dotace nedostanou, budou muset platit drahou stavbu ze svého, nebo složitě žádat o povolení vypouštět odpadní vody do k tomu určených vodních toků, platit rozbory odpadních vod a riskovat, že zaplatí vysokou pokutu.