„Zájemci se mohou přijít informovat o službách, které náš klub poskytuje, mohou si prohlédnout prostory nízkoprahového centra nebo se zeptat na cokoliv, co je z této oblasti zajímá,“ přiblížila vedoucí zařízení Jana Dománková.

Týden nízkoprahových klubů od 20. do 26. září pořádá Česká asociace streetwork, Nadace Vodafone a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež.
„Nízkoprahový klub neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik,“ řekla Martina Zikmundová, ředitelka občanského sdružení České asociace streetwork.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba, ve které pracovníci poskytují dětem a mládeži ve věku mezi 10. a 20. rokem života pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi případných rizik.

Cílem nízkoprahového klubu je poskytovat podporu pro zvládání nepříznivé sociální situace, zvyšovat sociální schopnosti a dovednosti, podporovat začlenění mezi vrstevníky a do společnosti nebo snižovat sociální rizika.