„V současné době můžeme nabídnout našim klientům přístřeší ve dvou bytech s celkovou kapacitou osmi lůžek,“ informovala Zuzana Kalvodová, sociální pracovnice a zároveň vedoucí služby Domu na půli cesty.

Jak zdůraznila, podařilo se další byt získat díky dobré spolupráci s městem Havlíčkův Brod, které Centru potřebný byt pronajalo.

Na výzdobě a úklidu bytu se podíleli sami klienti v rámci erogoterapie (léčby prací). „Klienti sami celý byt vymalovali, uklidili, natřeli radiátory apod. Postupně se daří získat i základní bytové vybavení pomocí finančních příspěvků od nadací,“ prozradila sociální pracovnice.

Sociální služba Dům na půli cesty se zaměřuje na klienty věkové kategorie osmnáct až 26 let. „Klienti přicházejí vesměs z dětských domovů, výchovných ústavů, ale i z pěstounské péče nebo z rodin, kde nepanuje zrovna harmonické prostředí, kde se vyskytují různé sociálně patologické jevy“ vysvětlila Zuzana Kalvodová.

Připravují krizové centrum

Jak Zuzana Kalvodová během rozhovoru zdůraznila, klienti užívající chráněný byt jsou povinni dodržovat daný domovní řád a dohodnuté podmínky. V opačném případě jim hrozí i možnost, že budou muset bydlení opustit.

„V poslední době jsme tu bohužel měli i jeden takový smutný případ, kdy jsme se museli s klientem rozejít,“ podotkla sociální pracovnice.
Finance na svoji činnost získal havlíčkobrodský Dům na půli cesty z peněz Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Získal je v rámci individuálního projektu a to prostřednictvím kraje Vysočina. Kromě chráněného bydlení nabízí Centrum J. J. Pestalozziho i ambulantní služby.

Pomoc sociálně právní i psychologické poradenství. Do budoucna uvažuje otevřít i krizové centrum. Takové zařízení na Vysočině dosud chybí.

„Ale z naší praxe například na Pardubicku vidíme, že je velmi potřebné. V poslední době se tam výrazně zvyšuje počet klientů, kteří hledají radu a pomoc. Nejčastějším problémem který klienty trápí jsou mimo jiné neutěšená ekonomická situace a veliké dluhy. To jak dluhy rodin našich klientů, tak i jich samotných,“ upřesnila Zuzana Kalvodová

Kdo byl Jan Jindřich Pestalozzi
Johann Heinrich Pestalozzi (12. ledna 1746 – 17. února, 1827) byl významným švýcarským pedagogem a výchovným reformátorem. Mimo to působil jako filozof, filantrop, politik a školní a sociální reformátor. Po Janu Amosu Komenském se jedná o jednu z nejvýznamnějších postav moderní světové pedagogiky. Svoje pedagogické snahy věnoval hlavně výchově sirotků a dětí ze sociálně vyloučených rodin. Po Johannu Heinrichovi Pestalozzim je pojmenována i Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho v Litoměřicích.