To se mohou po tři dny učit účastníci kurzu, který pořádá občanské sdružení Kolonka ve Dvorku na Přibyslavsku počátkem měsíce října.

„Kurz otevírá možnosti, jak veřejně představit vlastní nebo převzatý text. Základem vzdělávacího přístupu je výchova k řeči a mluvnímu projevu. Jde o to, jak získat a udržet pozornost druhých, jak a co čerpat z navázané zpětné vazby s posluchači,“ vysvětlují pořadatelé Jan a Michaela Piskačovi.

Pořadatelé nabízejí konzultace těm, kteří se připravují na konkrétní veřejné vystoupení, jednání nebo prezentaci.

Kurz je prostorem, kde si účastníci mohou prakticky vyzkoušet ověřit a zdokonalit osobní řečové dovednosti, včetně dovednosti sebevědomě veřejně vystupovat a srozumitelně komunikovat, což je podle pořadatelů kurzu jedním ze základních nároků na vzdělanou osobnost.

Jak správně nakládat se slovem

„Zkušenost z kurzu má vést k vědomému nakládání se slovem, porozumění logice a struktuře textu, rozvíjení představivosti, ke kritickému uvažování nad texty vlastními i cizími, ale také ke svobodné hře s jazykem, pokud možno bez ostychu, trémy nebo křeče. To vše před druhými a s druhými,“ zdůrazňují pořadatelé.

Kurz nabízejí především pedagogům, ale také manažerům, úředníkům, politikům, novinářům, moderátorům, všem, kteří ve své profesi přicházejí běžně do bezprostředního kontaktu s veřejností, kteří veřejně vystupují, přednášejí, školí, obecně všem, kteří mají o tento typ vzdělávání zájem.

Diskuse v prázdném prostoru

Frekventanti se scházejí v prázdném prostoru a pracují pod vedením lektora s nejrůznějšími texty, v ideálním případě s texty vlastními.
Ty se nejprve společně čtou, jelikož je podstatná zpětná vazba posluchačů a schopnost ji vnímat. Následuje individuální práce lektora s jednotlivými účastníky tak, aby dostali text takzvaně do úst i do těla. Vše za přítomnosti a pozornosti všech frekventantů.

Kurz může být ukončen veřejnou prezentací. Občanské sdružení Kolonka existuje na Přibyslavsku už více než tři roky. Každoročně pořádá ve Dvorku i další kulturní a společenské akce.