A to ani po několika měsících, které od události uplynuly. Město stále trvá na tom, že poškození nemají na finanční kompenzaci nárok.

Jaroslava Bártů utrpěla začátkem února po pádu na zledovatělém chodníku komplikovanou zlomeninu ruky. Město Havlíčkův Brod ale její žádost o odškodnění zamítlo s tím, že chodníky byly v pořádku. Ani následné jednání s představiteli města kýžený výsledek nepřineslo.
„V případě potřeby jsem připravena obrátit se na soud,“ prozradila včera Bártů.

„Navíc nám město nezaslalo po celou dobu žádné oficiální stanovisko. Chodník byl v době mého zranění, které se stalo zhruba v šest hodin ráno, zledovatělý. Měla jsem na to dva svědky i fotodokumentaci, ale při ústním jednání trvali zástupci města na tom, že zimní údržba byla prováděna dokonale, a tudíž necítí vůbec žádnou zodpovědnost za úrazy, které se na chodnících staly,“ vyjádřila se již dříve postižená.

Zraněných je víc

A v podobném duchu mluvila na jaře i další zraněná žena Jitka Domkářová. I ona uklouzla na chodníku, kde podle ní byla v té době vrstva sněhu. A i ona má k případu svědka.

„Nejvíc mě na celém problému mrzelo, když první reakce úředníků byla, že jsem nepřizpůsobila chůzi stavu chodníku. Na můj dotaz, jak to mohou tak jasnozřivě posoudit, odpověděli, že důkazem je to, že jsem upadla,“ uvedla před časem Domkářová.

I přesto, že v některých jiných městech regionu radnice nároky na odškodnění za zimní úrazy uplatňují, v Havlíčkově Brodě tomu tak stále není a stanovisko města zůstává stejné. Tedy zamítavé.

Radnice argumentuje hlavně plánem zimní údržby, který byl údajně dodržen. Na straně Jaroslavy Bártů však stojí i svědci, kteří se vyjadřují v její prospěch. A dalších z poškozených, kteří utrpěli v zimě úraz a žádali odškodnění, není málo. S nárokem prý vystoupilo třináct lidí.
„Jsem přesvědčen o tom, že jsme dodrželi operační plán údržby podle nařízení města,“ uvedl v květnu pro Deník ředitel Technických služeb Havlíčkův Brod Zdeněk Endrle.

„Město musí postupovat při řešení tohoto problému podle zákona. Rada schválila plán zimní údržby a nařídila její provádění Technickým službám. Úrazy, které byly v tomto období nahlášeny, se staly na úsecích, na kterých je a v dané době byla, údržba prováděna. Nárok na náhradu by vznikl automaticky pouze na chodníku, na kterém by nebyly důsledky povětrnostních vlivů zmírňovány vůbec,“ vysvětlil tajemník města Václav Stejskal.

Tedy zranění mají podle doslovného výkladu zákona nárok pouze tehdy, pokud se údržba neprovádí vůbec. Jinak je město z obliga.
Jaroslava Bártů se však s touto situací ani po několika měsících nechce smířit. Komunikovala s pojišťovnou, požádala o pomoc i jednoho ze zastupitelů, kontaktovala starostu Jana Tecla a nyní sepsala otevřený dopis radě města.

„Jak jsem si zjišťovala, pojišťovna nemá s vyplacením problém, záleží na stanovisku, které jim pošle město. V tomto případě to bylo stanovisko vypracované panem Kotěrou, který, jak řekl tajemník Stejskal, nebyl oprávněný za město takovéto stanovisko dávat. Jak je možné, že byla moje žádost zamítnuta právě na základě tohoto neplatného vyjádření,“ ptá se v otevřeném dopise, který zaslala i redakci Deníku, Jaroslava Bártů. Ta podala k rozhodnutí radnice odvolání a podle odpovědi Ivany Lavičkové z pojišťovny Kooperativa byla záležitost znovu prošetřena.

„Pojišťovna komunikovala pouze s naším makléřem. Stanoviska svědků nemohla na věci nic změnit. Pouze dokládají, kdy a kde se úraz stal a město tyto údaje nikdy nezpochybňovalo,“ vyjádřil se Stejskal.

Na dotaz zastupitele Milana Plodíka, který se na celou záležitost ptal na pondělním zasedání, tajemník města odpověděl, že poškození se mohou bránit soudní cestou.

„Město svůj postoj změnit nemůže, protože postupuje podle zákona. Protože jde o spor v jeho výkladu, je v této věci oprávněn rozhodnout dle mého názoru jedině soud. A nejsem si jist, zda jsme oprávněni vysvětlovat postupy v jiných městech,“ potvrdil své stanovisko Stejskal.

Miroslav Včela