Výpravná publikace obrazově oslaví starou železniční trať Německý Brod – Brno. „Po dostavbě trati Brno – Tišnov v roce 1885 byla v roce 1898 zprovozněna železnice v úseku Německý Brod – Přibyslav – Žďár na Moravě. O sedm let později, v roce 1905, bylo dokončeno její pokračování až do Nového Města na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Nedvědice a Tišnova.

Dobudováním kolejí z tehdejšího Německého Brodu do moravské metropole byla propojena severní část Českomoravské vrchoviny s Prahou i Brnem,” říká jeden z autorů, historik Karel Černý. Ze staré tratě již zbylo jenom torzo. V současné době je v provozu pouze úsek od Žďáru nad Sázavou do Tišnova.

V některých místech je devastován i železniční svršek, byly z něj vytrhány a zpeněženy koleje, odvezeny dubové pražce a sešrotovány ocelové mosty. Původní železniční násep je však místy využíván pro nové cyklistické a běžkařské trasy. Se žádostí o dotaci na výstavbu stezky na bývalém kolejovém svršku letos uspělo město Přibyslav.

Zajímavá kniha vychází pod názvem Železniční trať Německý Brod – Brno na starých pohlednicích. Nabízí přes 200 reprodukcí unikátních historických pohledů, dobových fotografií a tiskovin z muzejních fondů a z archivů soukromých sběratelů.

Ivo Havlík