Peníze na nové lípy získali díky hlasování v internetové soutěži. „Společnými silami všech zúčastněných bylo vysazeno dvanáct lip srdčitých, akce se zúčastnilo téměř padesát občanů obce,“ informovala za organizátory sobotní akce Martina Bořilová.

Obyvatelům obce se podařilo získat prostředky na nové lípy díky účasti v grantovém projektu Strom života, který finančně podpořil nákupní řetězec Makro.

Do veřejného internetového hlasování byl jejich záměr zařazen díky svému kvalitnímu zpracování. Obyvatelé obce podpořili dovýsadbu pohledské aleje více než třinácti sty hlasy, což tomuto projektu zajistilo vítězství v jeho skupině. Pohledští tak na výsadbu lip, které nahradily padlé stromy, získali finanční dotaci dvacet tisíc korun.