Biokoridory jsou součástí územních plánů měst a obcí a je tedy nutno s podobnými ekologickými aktivitami do budoucna počítat.

Například na Přibyslavsku se k budování biokoridoru pod městem chystá Václav Kasal. Soukromý vlastník ekonomicky nevyužitelné louky, který ale nechce tento pozemek nechat ležet ladem. Ze státní dotace chce vybudovat rybník a dvě záchytné tůně pro vodní živočichy.
První stavební práce by zde měly začít asi na podzim příštího roku. „Podle odborných doporučení by se mělo začít se stavbou až po žních, protože bude třeba odstraňovat povrchovou hlínu a provádět náročné úpravy terénu,“ vysvětluje Václav Kasal.

Finančně náročné

Budování biokoridorů a jiných ekologických staveb není ale levná záležitost a neobejde se bez státních dotací. Z Operačního programu životního prostředí lze čerpat peníze například na výsadbu zeleně nebo na stavbu tůní či rybníků.

„O dotace z tohoto programu je obrovský zájem. Kraj Vysočina je v čerpání dotací z tohoto programu ve srovnání s jinými kraji vysoce nadprůměrný. V poslední době přichází podstatně více žádostí, než Operační program může pokrýt,“ konstatuje Václav Hlaváč, vedoucí havlíčkobrodského střediska Agentury ochrany přírody a krajiny. „Jednou z největších podpořených akcí je Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce v Havlíčkově Brodě, úspěšně dokončené byly třeba Žebrákovský rybník, rybník v Hlohově nebo rozsáhlé výsadby zeleně u obce Lučice,“ uvádí několik příkladů Hlaváč.

Kromě Operačního programu životního prostředí jsou v současné době pro zájemce k dispozici i další dotační tituly, zejména Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a Program péče o krajinu. Očekává se ale, že tyto zdroje budou v souvislosti s úspornými opatřeními Ministerstva životního prostředí od příštího roku výrazně omezeny. Agentura ochrany přírody a krajiny je ale ochotna zájemcům o projekty poradit, aby měly šanci na úspěch.

Co je biokoridor?
Biokoridory jsou součástí územních systémů ekologické stability. Tyto ekologické systémy po celém území ČR zahrnují takzvaná biocentra, která jsou mezi sebou vzájemně propojena biokoridory.
ekolog Václav Hlaváč